KẾT QUẢ ĐO ẢNH ĐIỆN LUẬN GIẢI QUẶNG THIẾC
VÀ KIM LOẠI HIẾM LITHI Ở VÙNG LA VI, QUẢNG NGÃI

NGUYỄN ĐỨC QUẬN, PHẠM VĂN THÔNG,
NGUYỄN CẢNH NHO, TRẦN HỮU TRỌNG, NGUYỄN VĂN SINH

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Quy Nhơn

Tóm tắt: Quặng kim loại hiếm lithi vùng La Vi, Quảng Ngãi đã được đánh giá chi tiết qua việc xác định được 40 thân quặng thiếc và kim loại hiếm lithi có triển vọng công nghiệp. Tài nguyên dự tính khoảng 10.000 tấn LiO2. Đây là loại kim loại hiếm rất có giá trị, có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Việc xác định sự tồn tại của quặng dưới sâu đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá triển vọng của tụ khoáng. Phương pháp đo ảnh điện đã được ứng dụng rất hiệu quả để định hướng cho công tác khoan, góp phần khẳng định tiềm năng kim loại hiếm lithi tại Việt Nam.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)