HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ V VỀ NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐÁ QUÝ VÀ VẬT LIỆU ĐỊA CHẤT, HÀ NỘI, X/2010

 

 

Hội thảo quốc tế lần thứ V về Nguồn gốc và Tính chất của Đá quý và Vật liệu địa chất (Provenance and properties of gems and geo-materials) được tiến hành từ ngày 17 đến 24 tháng X/2010 tại Hà Nội. Hội thảo này được tiến hành 2 năm một lần, lần đầu tiên vào năm 2001. Năm nay, Hội thảo được tổ chức ở Hà Nội bởi các tổ chức:

1. Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

2. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam;

3. Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Địa chất, Đại học Tổng hợp Mainz, CHLB Đức;

4. Viện Nghiên cứu Đá quý Idar-Oberstein, CHLB Đức;

5. Trường Đại học École Centrale Paris, Pháp ;

6.  Trường Đại học Tổng hợp Graz, Australia;

7. Viện Ngọc học và Trang sức, Thái Lan;

8. Trường Đại học Tổng hợp Chulalongkorn, Thái Lan;

9. Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan;

10. Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

11. Tổng hội Địa chất Việt Nam;

12. Hội Đá quý Việt Nam;

13. Tập đoàn Vàng bạc và Đá quý DOJI, Việt Nam.

Hội thảo được nhiều nhà khoa học từ nhiều quốc gia tham gia, gồm Việt Nam, Đức, Thái Lan, Pháp, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Áo, Australia, Nga, Hàn Quốc, Sri Lanka, Séc, Lào… với 47 báo cáo được trình bày trong 3 ngày. Các báo cáo của Hội thảo đã đề cập đến nhiều đối tượng thuộc vật liệu địa chất và đá quý ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới, đồng thời cũng đề cập đến các phương pháp nghiên cứu vật lý học, ngọc học cho các đối tượng trên.

Sau Hội thảo, 2 chuyến lộ trình thực địa đã được tổ chức tại Cơ sở nuôi ngọc trai của Công ty Cổ phần Ngọc trai Việt Nam ở vịnh Hạ Long và vùng mỏ đá quý Yên Bái.


 

PV.