MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP WOLLASTONIT VÙNG KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI

VÕ QUANG BÌNH, NGUYỄN MẠNH HẢI, NGUYỄN HỮU PHÚC, DƯƠNG NGỌC TÌNH

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn

Tóm tắt: Tập đá hoa calciphyr thuộc hệ tầng đá biến chất sâu Tiền Cambri phân bố ở vùng Kông Chro có bề dày đến 300 m, kéo dài đến 4 km, chứa wollastonit trong các lớp, thấu kính và các ổ có kích thước khác nhau. Quặng có thành phần khoáng vật gồm diopsid, wollastonit, calcit, thạch anh và sphen. Các kết quả khảo sát sơ bộ đã giúp khoanh định được các diện tích có triển vọng, cần tiến hành điều tra và thăm dò trong thời gian tới.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)