HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN MỘT CHIỀU TRONG XÁC ĐỊNH TẦNG CÁT ĐỎ CHỨA QUẶNG TITAN-ZIRCON VÙNG BÌNH THUẬN

NGUYỄN ĐỨC QUẬN, PHẠM VĂN THÔNG,
NGUYỄN CẢNH NHO, TRẦN HỮU TRỌNG, NGUYỄN VĂN SINH

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Quy Nhơn

Tóm tắt: Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và bắc Bà Rịa - Vũng Tàu” là một đề án trọng điểm của Nhà nước có quy mô đầu tư lớn. Đề án đã áp dụng phương pháp đo sâu điện một chiều để xác định bề dày của tầng trầm tích Đệ tứ chứa quặng titan-zircon rất có hiệu quả. So sánh kết quả phân tích, luận giải tài liệu đo sâu điện với kết quả khoan cho sai số trong giới hạn cho phép. Phương pháp đã giúp cho đề án định hướng và thiết kế công trình khoan một cách hiệu quả.  


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)