TIỀM NĂNG VÀ GIÁ TRỊ CÔNG NGHIỆP ĐÁ ỐP LÁT
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ

NGUYỄN VĂN LỢI, TRẦN VĂN THINH

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn

Tóm tắt: Theo tài liệu đã điều tra và thăm dò, đá ốp lát thuộc các tỉnh Trung Trung Bộ có tài nguyên rất lớn, chất lượng tốt và màu sắc đẹp được thị trường ưa chuộng, như các màu đỏ, hồng, đen và vàng.

Công tác khai thác, chế biến đá ốp lát ở Trung Trung Bộ khá phát triển so với cả nước, do ở đây có nguồn đá màu sắc đẹp, chất lượng tốt và giao thông thuận lợi, tuy nhiên, mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác điều tra đá ốp lát trong vùng chủ yếu mới ở mức dự báo tiềm năng, phổ biến là điều tra và khai thác đá lăn; việc đầu tư đánh giá và thăm dò đá gốc còn hạn chế.

Trong thời gian tới, việc điều tra, đánh giá và thăm dò đá ốp lát bằng các nguồn vốn khác nhau cần được đầu tư xứng đáng, với sự chú trọng thăm dò đá gốc, áp dụng công nghệ khai thác và chế biến hiện đại, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển ngành công nghiệp đá ốp lát ở Trung Trung Bộ.

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)