PHỨC HỆ CÀ NÁ VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH KHOÁNG THIẾC
CÁC VÙNG NINH THUẬN VÀ LÂM ĐỒNG

ĐỖ HỮU TRỢ

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn

Tóm tắt: Kết quả đánh giá quặng thiếc gốc vùng Ma Ty - Du Long, Ninh Thuận, tìm kiếm thiếc và khoáng sản khác vùng Đa Chay - Lộc Lâm, Lâm Đồng đã làm rõ thêm khả năng sinh quặng thiếc của granit phức hệ Cà Ná. Bài viết này khái quát đặc điểm sinh khoáng thiếc và mối liên quan của khoáng hoá thiếc với granit phức hệ Cà Ná tại các vùng Ma Ty - Du Long, Ninh Thuận và Đa Chay - Lộc Lâm, Lâm Đồng.

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)