CẢI TIẾN BỘ DỤNG CỤ PHÂN CHIA VÀ RÚT GỌN
MẪU TRỌNG SA THIÊN NHIÊN

            VÕ QUANG BÌNH, PHẠM QUANG THẮNG

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.

Tóm tắt: Việc cải tiến thùng chia mẫu trước khi thi công đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát màu đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng tàu” là một việc cải tiến kỹ thuật rất có ý nghĩa cả về khoa học và kinh tế. Việc này đã phục vụ rất hiệu quả cho công tác rút gọn mẫu của đề án; mẫu được trộn và chia một cách nhanh, đều và chính xác.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ những nội dung đã được nghiên cứu, cải tiến đối với thùng chia mẫu mới từ chiếc thùng chia mẫu truyền thống đã có từ lâu, đồng thời trao đổi một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả khi sử dụng thùng chia mẫu cải tiến.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)