LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ
35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN VĂN LỢI, TRẦN VĂN THINH, NGUYỄN QUANG XUÂN

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ


I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA LIÊN ĐOÀN 35 NĂM QUA.

Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Liên đoàn Địa chất 5 (nay là Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) được thành lập theo Quyết định số 207/CP ngày 22 tháng 11 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ; là đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất lúc bấy giờ, có nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản rắn trong khu vực từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào đến Ninh Hòa - Ban Mê Thuột. Trụ sở của Liên Đoàn đóng ở Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.


 

Ảnh 1. Trụ sở Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

Liên đoàn Địa chất 5 được thành lập từ một số đoàn địa chất đã có nhiều thành tích sản xuất ở Miền Bắc chuyển vào, cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Đặc biệt nhiều cán bộ, công nhân địa chất đã vào chiến trường khu V hoạt động từ năm 1962 và năm 1974.

Giai đoạn 5 năm đầu mới thành lập (1975 - 1980), Liên đoàn Địa chất 5 đã cơ bản hoàn thành công tác phổ tra, điều tra tổng thể nguồn tài nguyên khoáng sản thuộc vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ kế hoạch lâu dài, đồng thời thăm dò một số khoáng sản nhiên liệu và vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng lại vùng khu V bị tàn phá trong chiến tranh. Cũng sau 5 năm thành lập (1980), Liên đoàn đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có gần 1.000 cán bộ công nhân viên với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng nghiệp vụ, 8 đoàn địa chất và 1 xưởng cơ khí trực thuộc.

Giai đoạn 1981 đến 1990, là thời gian Liên đoàn lập và thi công hàng loạt đề án khảo sát, tìm kiếm và thăm dò địa chất khoáng sản trong vùng. Đặc biệt đánh giá lại và phát hiện mới nhiều mỏ triển vọng các khoáng sản chính trong khu vực gồm: than, vàng, sắt, graphit, diatomit, bauxit, titan, vật liệu xây dựng.

 

Ảnh 2.  Gặp mặt cán bộ Đoàn Địa chất vào Nam năm 1963 và Đoàn Chỉ đạo địa chất năm 1974
nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng Miền Nam (30/4/2005)

Về tổ chức đơn vị, đến cuối những năm 1980 trở đi, hưởng ứng sự nghiệp đổi mới kinh tế của Đảng và nhà nước, Liên đoàn đã có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý sản xuất; sắp xếp lại các đơn vị, tinh giản biên chế chuyển Liên đoàn trở thành một đơn vị sự nghiệp kinh tế tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 1990 đến 2000, Liên đoàn thực hiện các đề án điều tra đánh giá các khoáng sản trọng tâm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiến hành một số đề án đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản quốc gia. Tiềm năng các khoáng sản kim loại như thiếc, đồng, wolfram và đặc biệt là vàng gốc trong khu vực đã được Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đầu tư đánh giá một cách cơ bản. Cũng thời gian này, Liên đoàn đã điều tra tổng thể, phát hiện và đánh giá nhiều mỏ vật liệu xây dựng cao cấp như đá ốp lát, nguyên liệu men sứ … phục vụ phát triển kinh tế đất nước và các địa phương trong khu vực.

Ngày 20 tháng 6 năm 1997 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ra quyết định đổi tên Liên đoàn Địa chất 5 thành Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cũng từ đó, Liên đoàn được giao chức năng và nguồn vốn chủ yếu để thực hiện các đề án điều tra, đánh giá cơ bản về khoáng sản theo quy hoạch thống nhất của nhà nước.

Ảnh 3. Liên đoàn Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Giai đoạn từ năm 2000 đến 2010, là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Những năm đầu của giai đoạn này, Liên đoàn tiếp tục hoàn thành các đề án đánh giá kim loại và nguyên liệu xây dựng cao cấp; bên cạnh đó, đã tạo dựng được cho mình một tiềm năng to lớn có tính chất đột phá về chất lượng chuyên môn, năng lực quản lý sản xuất và khả năng hội nhập cơ chế kinh tế thị trường. Nhờ đó, trong những năm 2005 - 2010, Liên đoàn đã thi công trong khoảng thời gian ngắn một số đề án đánh giá và thăm dò các loại khoáng sản titan sa khoáng, quặng bauxit với quy mô lớn chưa từng có trước đây cả về diện tích, tổng tài nguyên và trữ lượng khoáng sản.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, ngày 06/8/2008 Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 499 QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Theo đó, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, phát hiện mỏ và thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hiện tại cơ cấu tổ chức của Liên đoàn có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là: Văn phòng, Phòng Tổ chức - Lao động, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch và Phòng Kế toán - Thống kê. Ngoài ra, trực thuộc Cơ quan Liên đoàn còn có Phòng Phân tích thí nghiệm và Trung tâm Dịch vụ Địa chất và Khoáng sản Trung Trung Bộ. Liên đoàn có 4 đơn vị trực thuộc: Đoàn Địa chất 501, Đoàn Địa chất 502, Đoàn Địa chất 506 và Đoàn Thi công Công trình Địa chất.

Ảnh 4. Lãnh đạo Bộ TN&MT, Cục Địa chất và Khoáng

 sản VN đến thăm và làm việc với Liên đoàn

II. KẾT QUẢ 35 NĂM HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN CỦA LIÊN ĐOÀN

Với 35 năm hoạt động, Liên đoàn đã thực hiện trên 200 nhiệm vụ địa chất, gồm các đề án, đề tài khảo sát, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản, đo vẽ lập bản đồ địa chất quốc gia ...  và đã nộp vào lưu trữ Nhà nước trên 150 báo cáo địa chất khoáng sản. Đó là tài sản quốc gia, là nguồn tài liệu quý về tiềm năng các loại khoáng sản trên địa bàn các tỉnh duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên. Nguồn tài liệu đó đã và đang được khai thác sử dụng có hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Sau đây là những số liệu về tiềm năng các khoáng sản chính trong khu vực đã được Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đánh giá, thăm dò; trong đó hầu hết đã được đưa vào quy hoạch phát triển khoáng sản của nhà nước và tiếp tục đầu tư thăm dò khai thác phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh.

- Than đá vùng trũng Nông Sơn đã được tìm kiếm mở rộng và thăm dò, cùng các mỏ than Ngọc Kinh và Sườn giữa; tổng trữ lượng than đá vùng bắc Quảng Nam đã được đánh giá, thăm dò trên 10 triệu tấn.

- Quặng sắt trong vùng đã phát hiện tuy tồn tại ở các mỏ nhỏ, nhưng cũng đã được đánh giá và thăm dò ở Mộ Đức (Quảng Ngãi), Phong Hanh, Sơn Nguyên (Phú Yên), Đak Uy, KBang (Gia Lai) với tổng tài nguyên trên 20 triệu tấn. Gần đây, quặng sắt laterite có quy mô lớn tại Tây Nguyên cũng đã được phát hiện để lập đề án điều tra, đánh giá.

- Vàng gốc là khoáng sản được Liên đoàn đầu tư nghiên cứu một cách cơ bản trong vùng với hàng loạt đề án tìm kiếm đánh giá trong nhiều năm. Ngoài đánh giá lại khu mỏ cũ ở Bồng Miêu, Liên đoàn đã phát hiện và đánh giá vàng gốc ở Trà Dương, Suối Giây, Tam Chinh - Phú Son, Phước Hiệp, Tiên Hà - Hiệp Đức, Phước Kim - Phước Thành (Quảng Nam), Trà Nú - Trà Thủy (Quảng Ngãi), Kon Chơ Ro, Ia Tae - Ia Meur (Gia Lai), Đakbla (Kon Tum), Sông Hinh, Trảng Sim (Phú Yên), Tiên Thuận, Vĩnh Thạnh, Kim Sơn (Bình Định) ... Tổng tài nguyên dự báo vàng gốc đã phát hiện trong vùng khoảng 80 tấn.

 

Ảnh 5. Tìm kiếm, đánh giá vàng gốc tại Phước Thành (Quảng Nam)

Ảnh 6. Tìm kiếm, đánh giá quặng Volframit vùng Xuân Thu (Quảng Ngãi)

 

- Graphit ở Hưng Nhượng, Trà Bồng (Quảng Ngãi) và Tiên An (Quảng Nam) đã được đánh giá, thăm dò với tổng tài nguyên dự báo 12 triệu tấn.

- Bauxit laterit tập trung ở Tây Nguyên với trữ lượng lớn. Trong đó, Liên đoàn đã tìm kiếm phát hiện và đánh giá toàn bộ các mỏ bauxit bắc Tây Nguyên ở Măng Đen (Kon Tum), Kon Hà Nừng (Gia Lai); đánh giá mỏ bauxit Vân Hòa (Phú Yên) và một số vùng khác. Đặc biệt gần đây, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã lập một loạt đề án thăm dò các mỏ bauxit vùng Đăk Nông và thi công các mỏ lớn trung tâm. Đến nay, trong tổng tài nguyên khoảng 10 tỷ tấn của cả nước, Liên đoàn đã phát hiện, điều tra sơ bộ, đánh giá và thăm dò 5 tỷ tấn quặng bauxit, chủ yếu thuộc các mỏ vùng Đăk Nông, Gia Lai.

- Titan và các khoáng vật có ích sa khoáng ven biển miền Trung được Liên đoàn phát hiện, đánh giá, thăm dò một cách có hệ thống; nhiều mỏ có giá trị công nghiệp đang được các công ty trong và ngoài nước khai thác. Đặc biệt quặng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng ven biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Liên đoàn phát hiện và đang được điều tra, đánh giá; tài nguyên dự báo có thể đạt khoảng 550 triệu tấn.

 

Ảnh 7. Liên đoàn  trưởng Trần Văn Thinh, Cục trưởng Cục ĐC&KS Việt Nam Nguyễn Văn Thuấn cùng
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra thi công đề án Đánh giá tiềm năng ti tan-zircon trong tầng cát đỏ tại Bình Thuận  

Ảnh 8. Khoan đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ

- Thiếc ở Nam Trung Bộ, đến nay chưa phát hiện được mỏ có tiềm năng lớn, Liên đoàn đã tìm kiếm và đánh giá kim loại này ở các vùng có triển vọng như Ma Ty - Du Long (Ninh Thuận), Bà Nà (Quảng Nam), Bắc Đà Lạt (Lâm Đồng), La Vi (Quảng Ngãi) với tổng tài nguyên đánh giá 10.000 tấn.

- Kim loại hiếm Liti có quy mô công nghiệp mới được phát hiện và điều tra, đánh giá tại vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi; tài nguyên dự báo khoảng 10.000 tấn.

- Đá ốp lát có chất lượng tốt, màu sắc đẹp và quy mô lớn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được điều tra và đánh giá tổng thể theo diện tích và khu vực trong các đề án do Liên đoàn thực hiện trong nhiều năm qua. Đó là các đề án đánh giá đá ốp lát liên tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, các đề án điều tra đá ốp lát các vùng triển vọng thuộc các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Ninh Thuận. Các mỏ đá có màu sắc đẹp nổi tiếng như màu đỏ, màu đen, màu xanh … ở An Trường (Bình Định), Sơn Xuân (Phú Yên) Chư A Thai (Gia Lai) đã được đánh giá chi tiết hoặc thăm dò. Hầu hết các mỏ đá chất lượng tốt đã được đưa vào khai thác. Tổng tài nguyên dự báo đá làm nguyên liệu ốp lát đã điều tra 500 triệu m3.

- Nguồn nguyên liệu sứ, chú trọng là khoáng sản felspat, đã được Liên đoàn tìm kiếm và đánh giá ở nhiều mỏ và khu vực triển vọng, gồm các mỏ Đại Lộc, Phú Toản (Quảng Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Sông Côn (Bình Định), Sông Hinh (Phú Yên), và triển vọng hơn cả là mỏ felspat Ea Sô - Ea Kar (Đăk Lăk) ... Tổng tài nguyên dự báo đã điều tra loại khoáng sản này 5 triệu tấn.

- Vật liệu xây dựng thông thường, nguyên vật liệu cho công nghiệp trong vùng khá phong phú, hầu hết các mỏ và khu vực triển vọng đều đã được Liên đoàn tìm kiếm đánh giá và thăm dò trong nhiều năm qua. Các khoáng sản nguyên vật liệu trọng yếu đã được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ phát triển kinh tế, đáng kể nhất trong vùng có: cao lin, sét, đá vôi, diatomit, fluorit ...

Đặc biệt, những thành tựu xuất sắc trong 5 năm trở lại đây của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ trong hoạt động khoáng sản, tổ chức quản lý sản xuất và hội nhập cơ chế kinh tế thị trường là rất lớn, đưa đơn vị trở thành điển hình về mọi mặt của ngành Địa chất Việt nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thành tựu đó gồm những mặt như sau.

1. Phát hiện mỏ mới sa khoáng titan - zircon trữ lượng lớn trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu và phát hiện mỏ mới kim loại hiếm Liti có quy mô công nghiệp vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi. Mỏ titan - zircon trong tầng cát đỏ đang được Chính phủ trực tiếp đầu tư đánh giá, kết quả thi công đề án này nhận định tài nguyên dự báo có khả năng đạt 550 triệu tấn quặng và sẽ trở thành mỏ titan - zircon có quy mô lớn nhất, ít nước có trữ lượng titan sa khoáng dẫn đầu thế giới theo tài liệu điều tra khoáng sản toàn cầu hiện nay. Việc phát hiện sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ, và phát hiện mỏ kim loại hiếm Liti có quy mô công nghiệp đầu tiên ở nước ta được xem là một trong những thành tựu nổi bật nhất của Ngành địa chất trong những năm gần đây.

2. Liên đoàn đã tổng hợp tài liệu, thành lập nhiều dự án quy mô rất lớn cả về diện tích điều tra, khối lượng công việc và trữ lượng khoáng sản, đồng thời tổ chức thi công có hiệu quả tốt trong khoảng thời gian ngắn; các đề án này có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng, gấp hàng chục lần các đề án thông thường. Đây là một cách làm mới trên cơ sở năng động sáng tạo, giám nghĩ giám làm của đơn vị. Cụ thể Liên đoàn đã trực tiếp lập và tổ chức thi công đề án điều tra, đánh giá titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và bắc Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là đề án cấp Chính phủ, hiện đã thi công thực địa vượt thời gian, hiệu quả trữ lượng khoáng sản tăng 2,5 lần, hiệu quả kinh tế cao. Trước đó, Liên đoàn đã tổng hợp tiềm năng khoáng sản bauxit vùng Đăk Nông trên 2000 km2, thiết kế tổng thể một loạt 8 đề án thăm dò cho Tập đoàn TKV; trong đó, Liên đoàn trực tiếp thi công 3 đề án có trữ lượng lớn vùng trung tâm. Ngoài ra Liên đoàn đang lập các đề án lớn khác như đề án điều tra tổng thể khoáng sản bauxit toàn Miền Nam, đề án thăm dò bauxit Bình Phước. Việc lập và thực hiện thành công các đề án quy mô lớn cấp khu vực của Liên đoàn đã mở ra khả năng mới trong ngành địa chất về việc quy hoạch lại công nghệ và quy phạm chuyên môn trong tổ chức và quản lý họat động điều tra địa chất khóang sản.

3. Liên đoàn đã thành công lớn trong việc hội nhập cơ chế kinh tế thị trường. Với sự năng động trong mở rộng sản xuất, uy tín trong quan hệ hợp tác và nâng cao chất lượng sản phẩm; Liên đoàn đã có những đột phá trong mở rộng quan hệ sản xuất dịch vụ, nhận và thực hiện hoàn thành tốt đẹp những hợp đồng kinh tế lớn về thăm dò khóang sản, điển hình là hợp đồng thực hiện các đề án thăm dò bauxit, thăm dò titan, thăm dò đá ốp lát với các tập đoàn: TKV, Vincom, các công ty: Phú Hiệp, Vinamincom … Trước năm 2005 giá trị sản lượng sản xuất dịch vụ rất thấp, chỉ khoảng trên dưới 2 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2005, nhờ sự tích cực và năng động trong việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế và địa phương, sản xuất dịch vụ địa chất của Liên đoàn đã tăng trưởng vượt bậc, đến năm 2009 đạt doanh thu 65 tỷ đồng. Thành tựu nổi bật nhất của Liên đoàn trong việc mở rộng hoạt động sản xuất dịch vụ địa chất là việc hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) thiết kế đề án thăm dò toàn vùng bauxit Đăk Nông với trữ lượng hàng tỉ tấn và tổ chức thi công một số đề án trọng điểm. Qua kiểm tra, thẩm định chất lượng tài liệu, các đối tác và chuyên gia địa chất - khoáng sản Tập đoàn ALCOA (Mỹ), UC RUSAL (Nga), tập đoàn TKV đã đánh giá rất cao về chất lượng, hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức thi công các đê án thăm dò quặng bauxit, titan - zircon và các khoáng sản khác của Liên đoàn. Đó là yếu tố quan trọng đưa Liên đoàn trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức kinh tế lớn; tạo dựng uy tín và thương hiệu mạnh trong toàn Ngành Địa chất Việt Nam.

Thực hiện thành công các hợp đồng dịch vụ khóang sản của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ với số vốn lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng thời gian qua có ý nghĩa rất lớn; vừa giúp đối tác hoàn thành và mở rộng kế hoạch sản xuất trong lĩnh vực khóang sản, vừa tăng trữ lượng tài nguyên cho quốc gia, vừa phát triển sản xuất của Liên đoàn cải thiện và nâng cao đời sống của đơn vị. Đặc biệt sự phát triển sản xuất dịch vụ địa chất của Liên đoàn thời gian qua đã mở ra cho các đơn vị và ngành địa chất một cách làm, cách nghĩ mới về khả năng hội nhập kinh tế thị trường của các tổ chức hoạt động địa chất khoáng sản: phát triển sản xuất của mình bằng các nguồn vốn đầu tư từ nhà nước và cả từ các thành phần kinh tế khác.


Ảnh 9. Mỏ đá granit Sơn Xuân (Phú Yên) do Liên đoàn thăm dò đang được khai thác

 

Ảnh 10. Hợp tác với Tập đoàn TKV thăm dò bauxit tại Đăk Nông

Kết quả 35 năm họat động địa chất - khoáng sản của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ là rất to lớn. Liên đoàn đã điều tra, đánh giá và thăm dò gần 20 loại khoáng sản thuộc khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên (Bảng 1), phục vụ phát triển mạnh ngành kinh tế khai khóang trong vùng và phục vụ phát triển đất nước. Sau đây là trữ lượng và tài nguyên dự báo các khóang sản chính đã được Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ điều tra, thăm dò.

Bảng 1. Các loại khoáng sản Liên đoàn đã điều tra, đánh giá và thăm dò

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Tài nguyên dự báo

Trữ lượng thăm dò

Các vùng phân bố khóang sản họăc khu vực nghiên cứu

1. Khoáng sản có tiềm năng lớn

Titan

Triệu tấn

550

5

Ven biển Quảng Nam đến Bà Rịa – Vũng Tàu (chủ yếu Bình Thuận).

Bauxit

Triệu tấn

5.000

600

Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, (chủ yếu Đăk Nông).

Đá ốp lát

Triệu m3

477

2

Miền Trung và Tây Nguyên (chủ yếu Bình Định, Phú Yên, Gia Lai).

2. Các khoáng sản khác

Than

Triệu tấn

10

5

Quảng Nam

Sắt

Triệu tấn

20

 

Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai.

Thiếc gốc

Tấn

10.000

 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Wonfram (WO3)

Tấn

8.000

 

Quảng Ngãi.

Vàng gốc

Tấn

50-80

 

Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên, (chủ yếu Quảng Nam).

Liti (LiO2)

Tấn

9.960

 

Quảng Ngãi

Kaolin

Triệu tấn

39

10

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đăk Nông.

Felspat

Triệu tấn

5

 

Quảng Nam, Đăk Lắc.

Graphit

Triệu tấn

11

0,3

Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Diatomit

Triệu m3

6

 

Phú Yên.

Fluorit

Triệu tấn

0,3

 

Phú Yên.

Cát thuỷ tinh

Triệu tấn

100

 

Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa.

Nước khoáng, nước nóng

m3/ngày

1.000

 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.

Nước sinh hoạt

m3/ngày

2.000

 

Kon Tum.

III. CÁC HỌAT ĐỘNG KHÁC CỦA LIÊN ĐOÀN.

Về hợp tác quốc tế: Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được thực hiện thường xuyên tại Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Ngay những năm đầu mới thành lập và suốt thập niên 80 của thế kỷ trước, các kỹ sư, kỹ thuật địa chất của Liên đoàn đã lặn lội cùng các chuyên gia Liên Xô, Tiệp Khắc trên nhiều vùng mỏ để nghiên cứu, điều tra, đánh giá khoáng sản.

Từ những năm 1990 đến nay, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ mở rộng hợp tác với các công ty HUARI, CRA, KMPC, KORES, GF CONSULT, BOGOMIN, VIET- ERO, ALCOA  v.v... đến từ các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Australia, Cộng hòa Liên bang Đức, Mỹ... trong các lĩnh vực tìm kiếm, đánh giá đồng, vàng, chì - kẽm; thăm dò đá ốp lát, bauxit, bazan trụ làm mỹ nghệ…

Kết quả của những sự hợp tác này không những nâng cao hiệu quả các đề án địa chất, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế của Nhà nước mà còn nâng cao  kinh nghiệm nghiên cứu, tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của Liên đoàn trong nghiên cứu, điều tra, đánh giá địa chất - khoáng sản.

 

Ảnh 11. Hợp tác với Tập đoàn ALCOA thăm dò khoáng sản

Ảnh 12. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ

Những thành tựu nổi bật về hợp tác quốc tế của đơn vị, ngoài đề án hợp tác thăm dò bauxit Vân Hòa là quá trình hợp tác điều tra đánh giá vàng gốc với Cục Địa chất Hàn Quốc trong 3 đề án thuộc phạm vi hoạt động của Liên đoàn.

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ: Từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã thực hiện hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh về điều tra địa chất và khoáng sản, môi trường, đô thị, xây dựng… Ngoài ra, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn có nhiều công trình nghiên cứu về địa chất - khoáng sản được công bố trong các hội nghị khoa học và đăng trên Tạp chí Địa chất và các báo chuyên ngành khác.

Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: Đảng bộ Liên đoàn từ ngày thành lập đến nay liên tục đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong các năm 2006 - 2008 được Tỉnh ủy Bình Định tặng Bằng khen do đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền; năm 2009 được công nhận là Đảng bộ vững mạnh xuất sắc. Công đoàn Liên đoàn liên tục được công đoàn cấp trên công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh, nhiều năm đạt vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Công nghiệp và Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen (2004 và 2008), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2009; Ban Nữ công hoạt động tích cực; Đoàn TNCSHCM của Liên đoàn mới được tái thành lập năm 2006 hoạt động sôi nổi, được công nhận là Đoàn thanh niên cơ sở vững mạnh.

Hoạt động thể thao, văn nghệ và hoạt động xã hội, từ thiện: Phong trào TDTT, rèn luyện thân thể trong cán bộ công nhân viên được duy trì và phát triển rộng khắp. Liên đoàn tổ chức thi đấu thể thao nhân các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm của Liên đoàn, của Ngành; tham gia hội thao do Công đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức. Hoạt động văn nghệ có nhiều khởi sắc với nhiều hình thức phong phú: tổ chức biểu diễn các tiết mục trong các dịp đại hội, ngày lễ; giao lưu văn nghệ với các đơn vị trong ngành; tổ chức đêm diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ và Công đoàn Liên đoàn...

Liên đoàn tích cực vận động cán bộ công nhân viên làm công tác xã hội, từ thiện. Mỗi năm đơn vị đã vận động đóng góp các quỹ và ủng hộ cứu trợ xã hội khoảng 30 triệu đồng, xây dựng Quỹ tương trợ trong nội bộ đơn vị; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Liên đoàn Địa chất 5 - Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã trải qua hơn một phần ba thế kỷ xây dựng và phát triển, ghi đậm dấu ấn những năm tháng làm việc đầy gian khổ hy sinh nhưng cũng rất hào hùng của nhiều thế hệ địa chất vì sự phát triển của Liên đoàn, vì sự nghiệp tìm kiếm tài nguyên cho Đất nước.

Với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, Liên đoàn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 1985, Huân chương Lao động hạng nhì năm 1998, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2009. Được Chính phủ tặng Cờ Thi đua luân lưu năm 1996, năm 2008; Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ Thi đua luân lưu năm 2007 và nhiều năm được Bộ chủ quản tặng Bằng khen do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch giao. Hiện Liên đoàn đã hoàn thành hồ sơ trình cấp trên, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.


Người biên tập: TS. Nguyễn Văn Thuấn