VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
76
Tổng lượt :
3248786
Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán sự lan truyền nồng độ khí phóng xạ radon trên khu vực mỏ. Áp dụng tính toán tại khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe – Lai Châu

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN SỰ LAN TRUYỀN NỒNG ĐỘ KHÍ PHÓNG XẠ RADON TRÊN KHU VỰC MỎ. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN TẠI KHU VỰC MỎ ĐẤT HIẾM NẬM XE – LAI CHÂU


NGUYỄN THÁI SƠN

Liên đoàn  Địa chất Xạ - hiếm

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu mô hình lý thuyết và xây dựng chương trình tính toán sự lan truyền khí phóng xạ radon từ khu vực mỏ đến các khu vực dân cư lân cận. Trên cơ sở mô hình thuật toán lý thuyết, tác giả đã sử dụng mô hình lý thuyết Gauss, để tính toán sự lan truyền nồng độ khí radon đới với nguồn dạng vùng. Từ những lý thuyết về mô hình Gauss, tác giả đã xây dựng chương trình tính toán sự lan truyền khí phóng xạ radon có tính các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lan truyền và áp dụng chương trình tính toán sự phát tán khí phóng xạ radon tại khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe – Lai Châu năm 2015. Các số liệu tính toán có sự đối sánh với các tài liệu đã thu thập tại khu vực này.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)Các tin khác