VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
61
Tổng lượt :
3234108
Nghiên cứu phương pháp xác định Urani trong cát kết bằng ICP-MS

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH URANI TRONG CÁT KẾT BẰNG ICP-MS


ĐỖ
QUỐC HÙNG1, HOÀNG VĂN DŨNG1, NGUYỄN MẠNH HÙNG1,

DƯƠNG ĐỨC LÂM2, LÊ THỊ MAI HƯƠNG2


1
Liên đoàn Bản đồ Địa chất Xạ - Hiếm; 2Viện Công nghệ Xạ - Hiếm

Tóm tắt: Việc xác định hàm ợng U để đánh giá giá trị của quặng là quan trng. Trong các phương pháp đánh giá thì ICP-MS được sử dụng nhiều nhất để đánh giá hàm lượng U do bởi độ chính xác cao và nhanh, tuy nhiên quá trình phá mẫu phụ thuộc rất nhiều vào quá trình phân hủy mẫu. Hỗn hợp acid được sử dụng trong phá mẫu là H2SO4/HF/HNO3, trong đó có acid HF để bốc bay silicat và silic. Đối với quặng cát kết Nông Sơn thì tỷ lệ tối ưu của hỗn hợp acid H2SO4/HF/HNO3(1/14, tính theo thể tích), nhiệt độ phân huỷ là 250oC và thời gian phân hủy là 2 giờ sẽ thu được hiệu quả cao nhất.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác