VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
88
Tổng lượt :
3234238
Đặc điểm khoáng hóa Vonfram khu vực Bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

ĐỖ VĂN THANH1, TRẦN VĂN THÀNH1, HOÀNG VĂN QUYÊN1,

NGUYỄN QUANG LUẬT2, ĐỖ VĂN NHUẬN2,

TRẦN ĐẠI DŨNG3, HOÀNG VĂN DŨNG4


1
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc; 2 Trường Đại học Mỏ-Địa chất;
3 Vụ Hợp tác Quốc tế và KHCN, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 
4Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm

Tóm tắt: Các biểu hiện khoáng hóa và biểu hiện khoáng sản wolfram khu vực bản Ngà phân bổ dọc theo đứt gãy bản Láy kéo dài từ biên giới Việt-Lào (bản Phái) đến bản Tà Lào khoảng 16 km. Các đới khoáng hóa đều có sự liên quan với các mạch, ô, thấu kính thạch anh sulfur theo mặt ép của đá trầm tích lục nguyên xen carbonat. Khoáng vật quặng chủ yếu là sheelit, arsenopyrit, magnetit, pyrit, pyrotin; khoáng vật thứ yếu gồm vàng, chalcopyrit, garena, sphalerit, rutin, ilmenit đôi khi có cinabar, bitsmut, galenobitsmuth; khoáng vật quặng thứ sinh gồm limonit, geothit; khoáng vật phi quặng gồm thạch anh, calcitcác khoáng vật tạo đá khác. Kết quả phân tích hóa cho thẩy đới khoáng hóa số 01 và số 04 khu bản Ngà đạt hàm lượng WO3 0,001-1,6%, trong mẫu nung luyện - hấp thụ nguyên tử một số mẫu có hàm lượng vàng 0,1-1,34 g/l.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)Các tin khác