VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
171
Tổng lượt :
2421775
Tách chiết các thông tin về đặc điểm kiến tạo hiện đại trên cơ sở phân tích ảnh viễn thám và xử lý không gian GIS khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

TÁCH CHIT CÁC THÔNG TIN V ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO
HIỆN ĐẠI TRÊN
SỞ PHÂN TÍCH ẢNH VIỄN THÁM
V
À XỬ LÝ KHÔNG GIAN GIS KHU VỰC DUYÊN HẢI
NAM TRUNG B

 

 NGUYỄN NGỌC THẠCH1, PHẠM XUÂN CẢNH1, HÀ THỊ BÍCH PHƯỢNG1, TRẦN THANH HẢI2

lTntờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội;2 Trường Đại học Mỏ - Địa chẩt, Hà Nội

 

Tóm tắt: Sử dụng nguồn tư liệu DEM và tư liệu đa thời gian của ảnh Landsat (cho tỷ lệ trung bình) và ảnh Spot (cho tỷ lệ lớn), kỹ thuật giải đoán bằng mắt đã lựa chọn được các tổ hợp màu giả khác nhau tối ưu cho các phân tích về đứt gãy khe nứt hiện đại, thành phần thạch học và các loại địa hình hiện đại cỏ nguồn gốc khác nhau. Dấu ấn của chuyển động tân kiến tạo được thể hiện rõ nét thông qua các thông tin về đặc điểm phân bố của các dạng địa hình với nguồn gốc và độ cao phân bố khác nhau, từ đó có thể tách chiết các hệ thống đứt gãy - khe nứt kiến tạo hiện đại, các cấu trúc nâng hạ và sự bồi xói của bờ sông, bờ biến. Kết quả phân tích, xử lý thông tin cho thấy chuyển động kiến tạo hiện đại cổ phương TB-ĐN là chủ đạo ở phía bắc và phía nam của khu vực, còn ở phần trung tâm, phương chuyển động chủ đạo là á kinh tuyến và ĐB-TN với mật độ đứt gãy kiến tạo hiện đại thay đổi từ 0,2-0,6 km/km2. Các phương chuyển động là nguyên nhân chính tạo nên sự phân dị địa hình và chi phối hình dạng, quy luật phân bố theo không gian của các dạng địa hình hiện đại có nguồn gốc sông, sông biển, đầm lầy, gió biển và biển cũng như chi phối phần lớn các loại hình tai biến thiên nhiên ở trong khu vực.

 Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)
Các tin khác