VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
133
Tổng lượt :
3660124
Cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn và quá trình hình thành thấu kính nước nhạt trong trầm tích Đệ tứ phía nam đồng bằng Bắc Bộ

CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH THẤU KÍNH NƯỚC NHẠT

 TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ PHÍA NAM ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

HOÀNG VĂN HOAN, NGUYỄN VĂN LÂM

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

Tóm tắt: Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn, lịch sử tiến hóa trầm tích trong vùng nghiên cứu kết hợp với các kết quả phân tích đồng vị, bài báo đã xác định được hệ thống các đứt gãy theo hướng tây bắc - đông nam trong các thành tạo Trias, các thành tạo trước Kainozoi vùng Nam Định và ngoài thềm lục địa khu vực nghiên cứu đóng vai trò là hệ thống kênh chứa nước và lưu thông nước rất tốt theo hướng từ đất liền ra biển. Đồng thời kết quả nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị đã cho thấy, các tầng chứa nước Trias, Neogen và Pleistocen trong vùng có quan hệ thủy lực với nhau thông qua hệ thống các đứt gãy, khe nứt và lỗ hổng của đất đá chứa nước; nước dưới đất nhạt trong tầng chứa nước Pleistocen vùng nghiên cứu có nguồn gốc từ nước khí tượng, có tuổi từ hiện tại đến hơn 11.300 năm.

Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác