VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
122
Tổng lượt :
3660113
Một số nhận định ban đầu về nguồn gốc và bối cảnh kiến tạo các đá trầm tích hệ tầng Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH BAN ĐẦU VỀ NGUỒN GỐC 
VÀ BỐI CẢNH KIẾN TẠO CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH HỆ TẦNG HÀ CỐI,
 TỈNH QUẢNG NINH

NGUYỄN VĂN TUẤN1, CAO THỊ THÚY BÌNH1
NGUYỄN ĐỨC CHÍNH1, ĐẶNG MỸ CUNG2, TRẦN ĐẠI DŨNG3

1Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 2Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
3Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Tóm tắt: Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần vật chất và nguồn cung cấp vật liệu của các đá trầm tích thuộc khối lượng của hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc) phân bố trên địa phận tỉnh Quảng Ninh cho thấy chúng có nguồn gốc cát tạo núi hỗn tạp, giàu thạch anh, ổn định từ các khối lục địa, bị tác động bởi quá trình tạo núi tái sinh, liên quan đến bối cảnh kiến tạo rìa lục địa thụ động. Chúng được hình thành chủ yếu trong môi trường hồ, sông và môi trường đầm lầy. Bên cạnh các hóa thạch đã tìm được như vết in lá Coniopteris sp., Equisetites sp., Bào tử phấn, Chân rìu nước ngọt, việc phát hiện được hóa thạch thân cây ở phần dưới của hệ tầng tại khu vực Móng Cái làm phong phú thêm đặc điểm đa dạng sinh học của hệ tầng trong điều kiện cổ khí hậu khô nóng của thời kỳ Jura sớm ở vùng nghiên cứu.
Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)


Các tin khác