VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
140
Tổng lượt :
3660131
Đánh giá tính bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất khu vực bán đảo Cà Mau

ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC BÁN ĐẢO CÀ MAU

 

NGUYỄN ĐÌNH TỨ

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 
Tóm tắt: Đánh giá tính bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực bán đảo Cà Mau bằng phương pháp định lượng thông qua các chỉ số đã chỉ ra rằng nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực không bền vững, sự khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước trong khu vực chưa hợp lý, việc quản lý khai thác nước của các cơ quan chức năng không sát với thực tế. Kết quả tính toán cho thây chỉ sổ nguồn nước dưới đất có thể tái tạo trên đầu người rất thấp so với mức trung bình của thế giới. Tương tự, các chỉ số sử dụng nước dưới đất cho sinh hoạt còn thấp, chỉ số cạn kiệt nước dưới đất cho thấy nguồn nước ngầm của khu vực đang suy giảm nghiêm trọng, và kết quả chỉ số khai thác nước dưới đất so với trữ lượng khai thác tiềm năng đã chỉ rõ việc thống kê, quản lý của các cơ quan chức năng đối với việc khai thác nước dưới đất còn lỏng lẻo.

 Tóm tắt tiếng Anh

Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác