VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
90
Tổng lượt :
3004826
Một số kết quả ứng dụng hiệu quả các phương pháp địa vật lý trong đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền Nam Việt Nam

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ
 TRONG ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000
 TRÊN PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT LIỀN NAM VIỆT NAM

PHÙNG THẾ LỄ1, NGUYỄN VĂN LƯU2, VŨ TRỌNG TẤN2, NGUYỄN TIẾN HÓA2

1Hội Địa chất Tp. Hồ Chí Minh; 2Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM

Tóm tắt: Cho đến nay, trên phần diện tích đất liên nước ta phía nam tuyến 16o đã có hơn 20 nhóm tờ đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoảng sản tỷ lệ 1:50.000 kết thúc, nộp báo cáo kết quả lưu trữ Nhà nước. Trong tất cả các nhóm tờ này, công tác địa vật lý được sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ địa chất, khoáng sản khác nhau và đều mang lại kết quả rõ rệt. Các phương pháp địa vật lý được chọn sử dụng chủ yếu thuộc nhóm phương pháp truyền thống với máy móc thiết bị thu thập số liệu, công nghệ xử lý tài liệu ngày càng tiên tiến, cùng với việc nghiên cứu đưa vào sử dụng một số phương pháp địa vật lý mới và hiện đại trong thời gian gân đâv, đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu địa chất đặt ra. Bài báo này giới thiệu một số kết quả ứng dụng địa vật lý trong một số nhóm tờ đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nói trên, chứng tỏ tính hợp lý và hiệu quả của các tổ hợp phương pháp được chọn nghiên cứu.
 Tóm tắt tiếng Anh
(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác