VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
73
Tổng lượt :
3234381
Xây dựng hệ phương pháp điều tra, đánh giá môi trường liên quan khoáng sản độc hại trên cơ sở hệ thiết bị hiện có ở Việt Nam

XÂY DỰNG HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ 
MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI TRÊN CƠ SỞ HỆ THIẾT BỊ HIỆN CÓ Ở VIỆT NAM

TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, NGUYỄN PHƯƠNG2

1Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm; 2Trường Đại học Mỏ - Địa chất


Tóm tắt:Bài báo giới thiệu tổng quan về các phương pháp điều tra, đánh giá môi trường liên quan khoáng sản độc hại dựa trên cơ sở đặc điểm địa hoá - vật lý và tính độc học để xây dựng cơ sở lựa chọn hệ phương pháp điều tra, đánh giá hợp lý với hệ thống trang thiết bị hiện có ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được một số vấn đề chính sau:

- Trên cơ sở tính độc học của từng khoáng sản độc hại có thể chia ra thành 2 nhóm khoáng sản độc hại (nhóm khoáng sản độc hại phóng xạ và nhóm khoáng sản độc hại khác)
- Xây dựng hệ phương pháp điều tra, đánh giá môi trường liên quan đến khoáng sản độc hại của từng nhóm và phù hợp với hệ thiết bị hiện có ở Việt Nam.

Tóm tắt tiếng Anh

    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

Các tin khác