VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
89
Tổng lượt :
3484136
Một số kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý tài liệu địa vật lý lỗ khoan phóng xạ vùng trũng Nông Sơn

MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)
 QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN PHÓNG XẠ VÙNG TRŨNG NÔNG SƠN

NGUYỄN THÁI SƠN, TRỊNH ĐÌNH HUẤN

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt: Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đã được Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Liên đoàn đã hoàn thành nhiều CSDL như CSDL môi trường, CSLD thống kê - kiểm kê khoáng sản rắn, CSDL quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đây là những CSDL được xây dựng trên nền tảng các lập trình cũ.

Cho đến nay, Liên đoàn đã xây dựng được hệ thống phần mềm quản trị CSDL quản lý tài liệu địa vật lý lỗ khoan. CSDL được phát triển là một ứng dụng Web dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework cho phép người sử dụng dễ dàng tra cứu các tài liệu địa vật lý lỗ khoan thông qua hệ thống mạng (LAN, Intranet, Internet).
Tóm tắt tiếng Anh

 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

Các tin khác