VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
116
Tổng lượt :
3484337
Xây dựng cơ sở dữ liệu số trong thu thập, quản lý và tra cứu các thông tin địa chất

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐTRONGTHU THẬP, 
QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU CÁC THÔNG TIN ĐỊA CHẤT

PHÍ TRƯỜNG THÀNH1, PHÙNG VĂN PHÁCH1
 HWANG SANG GI 2,NGUYỄN QUỐC PHI3

1Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu
 Giấy, Hà Nội, 2Trường Đại học PaiChai, Hàn Quốc;
3Trường Đại học Mỏ - Địa chất- Đông Ngạc, Từ Liêm Hà Nội

Tóm tắt: Bài báo này trình bày tóm tắt hệ thống thu thập, lưu trữ, tra cứu và hiển thị các thông tin địa chất từ bản đồ số. Ban đầu,hệ thống thiết lập cơ sở dữ liệu, lưu trữ các loại bản đồ địa chất, địa hình,địa mạo theo lưới chiếu UTM trong Autocad.Các số liệu thu thập ở ngoài thực địa và các kết quả phân tích tại mỗi điểm khảo sát được ghi lại trong cơ sở dữ liệu và được tham chiếu với từng bản đồ chuyên đề thông qua vị trí tọa độ của chúng. Trong trường hợp, vị trí của mỗi điểm khảo sát được xác định bằng thiết bị định vị GPS theo hệ tọa độ địa lý, hệ thống này cho phép chuyển đổi về hệ tọa độ phù hợp với từng loại bản đồ.Việc tra cứu và hiển thị các thông tin địa chất được tiến hành với sự hỗ trợ của các moduletích hợp trong Autocad với các tiện ích cho phép dễ dàng cập nhật,lưu trữ, xử lý thông tin với khối lượng lớn, tham chiếu chính xác và cho kết quả nhanh. Hệ thống này đã được thiết kế cho sử dụng máy tính bảng,vì vậy việc phân tích và xử lý dữ liệu có thể được tiến hành ngay tại hiện trường.Để thể hiện nội dung của bài viết, hệ thống ứng dụng được tiến hành tại một bờ dốc, cửa hầm phía tây của tuyến đường cao tốc Kangnam-Sunhwan, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Tóm tắt tiếng Anh

             (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)Các tin khác