Dịch vụ thông tin

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui

1. Mục tiêu và đối tượng đào tạo

Chương trình đào tạo các kiến thức về dữ liệu địa lý, các phương pháp quản lý, xử lý dữ liệu số.

Chương trình được dành cho các sinh viên, kỹ sư thuộc các ngành khoa học về trái đất (địa lý, địa chất, trắc địa, môi trường. . .) Kết thúc khoá học, học viên có thể độc lập giải quyết được các vấn đề liên quan tới kiến thức của khóa học.

2. Nội dung đào tạo

Dữ liệu và cơ sở dữ liệu địa lý - Số hoá bản đồ - Các phương pháp phân tích số liệu địa lý - Xử lý thống kê, địa thống kê - Xử lý ảnh số - Xử lý ảnh viễn thám.

3. Yêu cầu kiến thức học viên

Yêu cầu về kiến thức cơ sở: - Học viên phải có các kiến thức cơ sở về tin học và các kiến thức chuyên ngành.

4. Đội ngũ giảng viên 

5 Tiến sỹ về các khoa học tự nhiên và các khoa học về trái đất - 3 thạc sỹ các khoa học về trái đất và các kỹ sư, cử nhân tin học.

5. Cơ sở vật chất 

Máy quét ảnh - Bàn số hoá - PC và các phần mềm chuyên dụng

 

6. Các nội dung đào tạo

1. Số hoá bản đồ bằng công nghệ quét ảnh của Intergraph

2. Số hoá bản đồ bằng phương pháp bàn số hoá

3. Quản lý dữ liệu bản đồ số bằng phần mềm MapInfo

4. Quản lý dữ liệu bản đồ số bằng phần mềm Arc/View

5. Hệ thống thông tin địa lý Arc/Info

6. Hệ thống thông tin địa lý MGE/Intergraph

7. Các phương pháp nội suy số liệu, phần mềm Surfer

8. Các phương pháp xử lý thống kê, địa thống kê, phần mềm Geoeas, MatLab

9. Quản lý lỗ khoan, vẽ cột địa tầng lỗ khoan, phần mềm GWW

10. Quản lý nước ngầm bằng phưng pháp mô hình, MODFLOW

11. Phân tích ảnh viễn thám

7. Các khoá đào tạo hàng năm

1. Chủ nhiệm đề án

2. Số hoá bản đồ

3. Kế toán - tài chính

4. Tin học địa chất

8. Các khoá đào tạo hàng năm

1. Tin học địa chất: 3,5-4 tháng

2. Số hoá bản đồ: 2 tháng.

3. Một số khóa được tổ chức theo đợt:

+ Lớp cán bộ và lao động tiền lương

+ Lớp Kế toán

+ Quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản

[Phần mềm]

Cục trưởng Cục ĐC&KS Việt Nam - Trần Xuân Hường - Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất - Bừi Đức Thắng  -
Khai giảng lớp
Số hóa bản đồ địa chất

Lễ bế giảng trao chứng chỉ tốt nghiệp - Lớp Tin học địa chất

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Năm 2004:

Lớp Tin học địa chất.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Số hóa bản đồ địa chất

Năm 2005:

Lớp Chủ nhiệm đề án Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình.

Lớp Chủ nhiệm đề án Địa chất - Khoáng sản..

Lớp Tin học địa chất.

Lớp Tài chính - Kế toán.

Lớp quản lý Kế hoạch.

Lớp Lao động tiền lương.

Lớp Số hóa bản đồ.

Năm 2007:

Lớp Tin học địa chất.

C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789