Tạp chí địa chất

Số 317-318/2-3/2010

* Thư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi cán bộ viên chức Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nhân dịp 40 năm ngày thành lập (1965-2010)

 

Một số tài liệu mới về địa tầng  Paleozoi thượng ở Bắc Bắc Bộ - Đoàn Nhật Trưởng - Tóm tắt tiếng Anh

Các thành tạo trầm tích màu đỏ Creta và khả năng phát hiện hóa thạch khủng long ở Việt Nam - Nguyễn Xuân Khiển, Nguyễn Đức Chính - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Đặc điểm thạch học, cấu tạo - vi cấu tạo và ý nghĩa của các thành tạo turbidit trong hệ tầng Cô Tô, quần đảo Cô Tô, Quảng Ninh - Đặng Mỹ Cung, Nguyễn Linh Ngọc, Bùi Minh Tâm -Tóm tắt tiếng Anh

 

  đồ phân chia magma Việt Nam theo quan điểm kiến tạo mảng - Bùi Minh Tâm, Trần Tuấn Anh, Lê Duy Bách, Nguyễn Trung Chí, Chen Fukun, Trịnh Văn Long, Phạm Đức Lương, Nguyễn Linh Ngọc, Trần Trọng Hoà, Trịnh Xuân Hoà, Vũ Như Hùng, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trần Văn Toàn, Trương Minh Toản, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Hữu Tý  - Tóm tắt tiếng Anh

Các đá núi lửa hệ tầng Tam Danh ở vùng Lạng Sơn - Phạm Đức Lưong, Đặng Trần Huyên - Tóm tắt tiếng Anh

 

Atlas kiến trúc - cấu tạo đá biến chất Việt Nam - Nguyễn Văn Học - Tóm tắt tiếng Anh

 

Các thành hệ quặng vàng nội sinh ở Việt Nam và tiềm năng công nghiệp của chúng - Đỗ Quốc Bình - Tóm tắt tiếng Anh

Các kiểu mỏ vermiculit vùng Ba Tơ, Quảng Ngãi - Trần Ngọc Thái - Tóm tắt tiếng Anh

Ảnh hưởng của các tham số nghịch đảo tới kết quả đo sâu cộng hưởng từ trong khảo sát nước khe nứt karst tương đối sâu ở Nậm Loỏng, Lai Châu với nhiễu điện từ lớn - Ngô Văn Bưu, Tăng Đình Nam - Tóm tắt tiếng Anh

Hệ phương pháp địa chất phục vụ nghiên cứu,  điều tra và đánh giá tiềm năng băng cháy (gas hydrate) - Mai Trọng Tú, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Minh Trung - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm phân bố của dioxin trong đất và bùn đáy vùng Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Phạm Văn Thanh, Đoàn Thị Ngọc Huyền,  Trịnh Văn Nhân, Nguyễn Văn Niệm - Tóm tắt tiếng Anh

Tài nguyên nước khoáng nóng vùng Sơn Kim (Hà Tĩnh) và triển vọng khai thác - sử dụng chúng vào các mục đích kinh tế - xã hội - Quách Đức Tín, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Văn Luyện - Tóm tắt tiếng Anh

Hiện trạng nhiễm bẩn nước dưới đất dải ven biển miền Trung từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu - Cao Duy Giang - Tóm tắt tiếng Anh

Sự phân bố và hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong các trầm tích đáy cảng Cửa Ông, vịnh Hạ Long - Hồ Hữu Hiếu, Phạm Việt Hà - Tóm tắt tiếng Anh

Các giá trị di sản về cổ sinh và địa tầng ở cao nguyên đá Đồng Văn - Đặng Trần Huyên, Nguyễn Đức Phong - Tóm tắt tiếng Anh

Kiến thức bản địa về di sản địa chất ở công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: Một vài khám phá bước đầu - Lương Thị Tuất, Trần Tân Văn, Đoàn Thế Anh, Hồ Tiến Chung, Phạm Việt Hà, Đặng Trần Huyên, Đàm Ngọc, Đỗ Thị Yến Ngọc, Nguyễn Đại Trung, Phạm Khả Tùy, Đoàn Nhật Trưởng - Tóm tắt tiếng Anh

Phương pháp phân tích thống kê không gian trong phân vùng dự báo trượt lở đất ở thị xã Mường Lay - Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hải Vân, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Thành Long - Tóm tắt tiếng Anh

Sử dụng phương pháp chất chỉ thị trong nghiên cứu địa chất thủy văn karst ở Việt Nam - Vũ Thị Minh Nguyệt, Nico Goldscheider, Okke Batelaan, F. Hilaire de Smedt - Tóm tắt tiếng Anh