HOÁ THẠCH ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT Ở TRŨNG NA DƯƠNG, TỈNH LẠNG SƠN

MADELAINE BOHEM1, LƯƠNG HỒNG HƯỢC2, LA THẾ PHÚC 3,
 ĐỖ ĐỨC QUANG3, TRƯƠNG QUANG QUƯ3.

1 Trường Đại học Ludwig-Maximillians, Munich, CHLB Đức;
2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội;
3 Bảo tàng Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội.

Tóm tắt: Trước đây, trong đá trầm tích Đệ tam ở trũng Na Dương (Lộc B́nh, Lạng Sơn) các nhà địa chất Việt Nam đă phát hiện được với khối lượng lớn các loại hóa thạch thực vật, động vật Thân mềm và di tích hóa thạch Động vật có xương sống. Gần đây, các đợt khảo sát thực địa ở trũng Na Dương tháng 3/2008 và 3/2009 của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Ludwig-Maximillians, Cộng ḥa Liên bang Đức phối hợp với các nhà địa chất ở Bảo tàng Địa chất đă có nhiều phát hiện mới về hóa thạch Động vật có xương sống gồm: Cá sấu, Rùa, Ba ba, các loài cá và Động vật có vú. Bài viết dưới đây nhằm tổng hợp các phát hiện về cổ sinh và địa chất ở trũng Đệ tam Na Dương và nêu lên ư nghĩa của các phát hiện này.


                (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)