VỀ NHỮNG NGUỒN NƯỚC KHOÁNG SẮT MỚI PHÁT HIỆN Ở KHÁNH H̉A

VŨ NGỌC TRÂN

Hội Địa chất Thuỷ văn

Tóm tắt: Trong quá tŕnh thực hiện đề tài nghiên cứu địa chất môi trường ở hai huyện miền núi Khánh Sơn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Ḥa, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đă phát hiện được một số nguồn nước dưới đất chứa sắt với hàm lượng đạt tiêu chuẩn định danh “nước khoáng sắt” (Fe+2+ Fe+3 >10 mg/l). Đây là loại nước khoáng có giá trị chữa bệnh cần  được điều tra chi tiết và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nhằm góp phần thực hiện “Kế hoạch hành động dinh dưỡng quốc gia pḥng chống bệnh thiếu máu do thiếu sắt” ở nước ta.


                    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)