VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐANG DIỄN RA

NGUYỄN ĐỨC TÂM

Hội Địa chất Đệ tứ - Địa mạo Việt Nam

Tóm tắt: Hơn 30 năm trước (1977-1979), trên cơ sở phát hiện hiện tượng xâm thực bờ biển phát triển gần như trên suốt bề dài đường bờ biển Việt Nam, tác giả bài báo này đă nhận ra hiện tượng nước biển đang dâng lên  và nhận định rằng nước biển dâng là do băng ở các cực và ở các vùng núi cao đang tan, và xem hiện tượng này là dấu hiệu của một chu kỳ mới của biến đổi khí hậu chứ không phải chỉ là sự dao động thông thường của mực nước biển. Hiện tượng này có thể đă bắt đầu cách ngày nay 3-4 thế kỷ và hiện tại tốc độ tan băng có thể tăng lên. Và quá tŕnh này có thể sẽ kết thúc sau 3-4 thế kỷ nữa để lại bắt đầu một chu kỳ đóng băng mới với mực nước biển hạ xuống, biển lại lùi. Thực tế th́ nền công nghiệp của loài người có thải khí nhà kính vào khí quyển, tuy nhiên có thể chỉ góp một phần nhỏ vào sự ấm lên toàn cầu. Cần nghiên cứu tiếp để xác định chính xác nguyên nhân của hiện tượng biến đổi khí hậu - ấm lên toàn cầu và t́m được biện pháp khoa học và hữu hiệu để xử lư.

                        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)