VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
127
Tổng lượt :
6733396
Sử dụng phương pháp địa vật lý điện trong địa chất thủy văn để xác định ranh giới mặn/nhạt

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN TRONG ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐỂ XÁC ĐỊNH RANH GIỚI MẶN/NHẠT  TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN VÙNG PHỐ NỐI, HƯNG YÊN

HOÀNG VĂN HOAN, PHẠM QUÝ NHÂN

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội


Tóm tắt: Việc ứng dụng các phương pháp địa vật lý để giải quyết các vấn đề địa chất, địa chất thuỷ văn đã được các nhà khoa học sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng các phần mềm trên máy tính để tính toán định lượng các thông số địa chất thuỷ văn thông qua các số liệu địa vât lý thì mới được áp dụng ở nước ta trong những năm gần đây. Dựa vào kết quả xử lý số liệu đo sâu điện, đo bằng hệ cực Schlumberger kết hợp với lấy mẫu nước phân tích tổng hàm lượng chất rắn hoà tan, ta có thể xác định tương quan giữa giá trị đi trở suất của tầng chứa nước với tổng hàm lượng chất rắn hoà tan, trên cơ sở đó xác định ranh giới mặn/nhạt của tầng chứa nước vùng nghiên cứu.


Tóm tắt tiếng Anh
Các tin khác