VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
132
Tổng lượt :
6733232
Xây dựng một phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tài liệu địa vật lý

XÂY DỰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG MỚI TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHOẢNG CÁCH KHÁI QUÁT VÀ PHÂN TÍCH TẦN SUẤT

VÕ THANH QUỲNH

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Tóm tắt: Các phương pháp nhận dạng đóng vai trò rất quan trọng trong xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý. Hiện nay có rất nhiều thuật toán nhận dạng hiện đại được tự động hóa bằng các hệ phần mềm chuyên dụng mạnh. Tuy nhiên, khi tiến hành các phương pháp nhận dạng, có một số hạn chế cần được nghiên cứu khắc phục. Theo hướng này đã có một số công trình nghiên cứu và thu được kết quả tốt. Để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của các phương pháp nhận dạng, tác giả đã nghiên cứu và xây dựng một phương pháp phân tích nhận dạng mới trên cơ sở vận dụng kết hợp các phương pháp phân tích khoảng cách khái quát và phân tích tần suất với tên gọi: phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng. Phương pháp mới này đã được áp dụng có hiệu quả trong việc phân tích tài liệu địa vật lý hàng không một số vùng ở Việt Nam.

Tóm tắt tiếng AnhCác tin khác