VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
111
Tổng lượt :
6620193
Các thành tạo gabroiđ tuổi Creta muộn mới phát hiện ở Núi Đan, Bình Thuận

CÁC THÀNH THẠO GABROIĐ TUỔI CRETA
 MUỘN MỚI PHÁT HIỆN Ở NÚI ĐAN, BÌNH THUẬN

BÙI THẾ VINH, BÙI ANH LÂN, ĐỖ HÙNG THẮNG, 

PHẠM VĂN HƯỜNG, TRẦN NGỌC KHAI

Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam,
 200 Lý Chính Thắng, Quận Ba, Tp. Hồ Chí Minh


Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 nhóm tờ Tánh Linh”, các tác giả đề án lần đầu tiên đã phát hiện các khối magma mafic thành phần gabro, gabro norit ở vùng Núi Đan thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Qua xử lý các tài liệu địa chất, thạch khoáng và thạch địa hoá, các tác giả nhận thấy sự khác biệt giữa các thành tạo magma mafic ở Núi Đan với các thành tạo magma đã phân chia ở Nam Trung Bộ và chúng có sự liên quan chặt chẽ với các thành tạo granitoiđ phức hệ Ankroet tuổi Creta muộn. Dựa vào tài liệu thực tế thu thập được, các`tác giả đã xác lập phức hệ magma xâm nhập mới mang tên“phức hệ Núi Đan”.

Tóm tắt tiếng Anh
Các tin khác