TRỌNG LỰC CHÍNH XÁC CAO VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC THÂN QUẶNG ẨN SÂU Ở VIỆT NAM

LẠI MẠNH GIÀU, LÊ THANH HẢI, CHU QUỐC KHÁNH,
PHAN MINH TUẤN, ĐẶNG VĂN HẬU, KIỀU HUỲNH PHƯƠNG

Liên đoàn Vật lư Địa chất, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tóm tắt: Để phát hiện, khoanh định và đánh giá tiềm năng một số quặng rắn ẩn sâu, cần phải áp dụng quy tŕnh nâng cao công nghệ đo vẽ trọng lực chi tiết độ chính xác cao. Bởi lẽ đến nay, điều kiện về thiết bị máy trọng lực, trắc địa và thành tựu công nghệ thông tin xử lư phân tích tài liệu trọng lực đă được đáp ứng. Đồng thời kết hợp với kinh nghiệm của các công tŕnh đo vẽ trọng lực đă phát hiện quặng, được kế thừa, hoàn thiện và tiếp tục phát triển nâng cao, tin tưởng rằng áp dụng quy tŕnh công nghệ đo vẽ trọng lực độ chính xác cao t́m kiếm, đánh giá các tụ khoáng ẩn sâu là hiệu quả.


                     (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)