NGHIÊN CỨU VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG CỦA KHOÁNG VẬT NGẬM NƯỚC CLINOHUMIT
TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT CAO CỦA ĐỚI HÚT CH̀M

PHAN THIÊN HƯƠNG

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà nội

Tóm tắt: Việc xác định vận tốc truyền sóng dọc P và sóng ngang S trong mẫu đa tinh thể của khoáng vật silicat giàu magnesi clinohumit (Mg9Si4O16(OH)2) ở môi trường áp suất cao và nhiệt độ pḥng đă được thực hiện thành công bằng phương pháp đo sóng siêu âm. Clinohumit được tổng hợp nhờ phương pháp mới là sol-gel và ép-nóng, với kích thước hạt đồng đều cỡ 20 mm, mật độ » 99%, đẳng hướng và không nứt. Vận tốc đă được đo trong khoảng áp suất từ 1 đến 11 GPa. Từ kết quả  thực nghiệm, các đại lượng đặc trưng cho tính chất vật lư đàn hồi đă được xác định bao gồm: KS = 119(2) GPa, K’S = 4,8(1), G = 77(1) GPa và G’ = 1,9(2).


                     (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)