VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
107
Tổng lượt :
6740373
Nhiệm vụ “Lập bản đồ phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản tỉ lệ 1/250.000” thuộc Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ”.

Ngày 4 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất đã đón tiếp GS.TSKH Nikolai Goryachev - Viện sỹ Viện hàn lâm khoa học Liên Bang Nga và chuyên gia Việt Nam đến thảo luận về Nhiệm vụ “Lập bản đồ phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản tỉ lệ 1/250.000” thuộc Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ”.


Mục tiêu:

Thành lập bản đồ phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản kim loại tỷ lệ 1/250.000 vùng Trung Trung Bộ; đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá khoáng sản kim loại cho giai đoạn 2025-2030 và sau năm 2030.

Nhiệm vụ:

- Thu thập, tổng hợp thông tin, kết quả điều tra hiện trạng các điểm, mỏ khoáng sản của các đề án thành phần;

- Thiết kế hệ phương pháp kỹ thuật, khối lượng các hạng mục công việc để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ:

+ Tổng hợp, hiệu chỉnh nền bản đồ địa chất cho bản đồ dự báo khoáng sản kim loại tỷ lệ 1/250.000 (sau đây gọi tắt bản đồ phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản); Cập nhật các kết quả đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 và các tài liệu khác;

+ Xác định các yếu tố địa chất (cấu trúc đứt gãy, magma, thạch học, bóc mòn...) thuận lợi để hình thành và tích tụ khoáng sản;

+ Xác định các kiểu quặng và mô hình tạo mỏ điển hình trong các cấu trúc địa chất;

+ Tổng hợp, xử lý nâng cao các kết quả trọng sa, địa hóa và địa vật lý;

+ Xác lập các tiền đề dấu hiệu tạo khoáng cho từng loại khoáng sản; Xác lập các tiêu chí cho các mức triển vọng khác nhau đối với từng loại khoáng sản;

+ Khoanh định các cấu trúc địa chất thuận lợi để hình thành và tích tụ khoáng sản, các khu vực tập trung khoáng sản, có triển vọng về khoáng sản

+ Phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản kim loại (vàng, đồng, thiếc - wolfram) vùng Trung Trung Bộ.

Kết quả:

- Thống nhất nguyên tắc và nội dung thành lập bản đồ phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản
- Nội dung kỹ thuật: + Công tác cập nhật, hiệu chỉnh nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/250.000 vùng Trung Trung Bộ về nguyên tắc cập nhật, hiệu chỉnh, nội dung cập nhật, hiệu chỉnh và biên tập kỹ thuật; + Công tác lập bản đồ phân vùng triển vọng và dự báo khoáng sản tỷ lệ 1/250.000 vùng Trung Trung Bộ về việc xác lập và thành lập nền địa chất chuyên hoá, các dấu hiệu tìm kiếm trực tiếp và gián tiếp và xây dựng tiêu chí phân vùng triển vọng cho từng loại khoáng sản trong Đề án thành phần: “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” (các khoáng sản đồng, vàng, thiếc wolfram,...)
- Định hướng các cấu trúc có triển vọng về sinh khoáng vùng Trung Trung Bộ.Các tin khác