VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
138
Tổng lượt :
6733450
Quyết định Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất khoáng sản sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024

Chi tiết bộ đơn giá sản phẩm kèm theo: 
1. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC ĐỊA CHẤT
2. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 50.000 PHẦN ĐẤT LIỀN
3. ĐƠN GIÁ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 100000
4. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC KHOAN
5. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC KHAI ĐÀO
6. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC GIA CÔNG MẪU VÀ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM
7. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH XRF BẰNG THIẾT BỊ CẦM TAY HOẶC DI ĐỘNG
8. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
9. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ
10. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
11. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THU NHẬN, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
12. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THÔNG TIN - TIN HỌC
13. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC BẢO TÀNG
Các tin khác