VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
91
Tổng lượt :
6316053
Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất tổng kết công tác năm 2021 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ VÀ TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 


Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các Vụ thuộc Tổng cục ĐC và KS Việt Nam đến dự Hội nghị

Thay mặt tập thể cán bộ viên chức Trung tâm, đồng chí Nguyễn Quang Lộc, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm, trình bày báo cáo Tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, nền kinh tế của đất nước có nhiều khó khăn, nguồn lực cho đầu tư phát triển hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất. Song, với sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ban Lãnh đạo Trung tâm đã xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp thực hiện để triển khai các mặt công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị.


Đồng chí 
Nguyễn Quang Lộc, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm trình bày báo cáo Tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị đã được nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021, báo cáo thu, chi tài chính năm 2021, kết quả thực hiện thu chi năm 2021 và thảo luận các ý kiến đóng góp cho báo cáo Tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


 

Cán bộ viên chức Trung tâm thảo luận, đóng góp ý kiến trong Hội nghị

  Phát biểu tại Hội Nghị đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm, biểu dương tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động đã năng động, có những giải pháp hợp lý và tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2021, đồng thời thông báo tình hình và đặt ra các yêu cầu mới cho Trung tâm trong năm 2022 và các năm tiếp theo.


Đồng chí Lê Quốc Hùng, Phó Tổng Cục trưởng 
Tổng cục ĐC&KS Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 Đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu ý kiến và giải trình những ý kiến,tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức Trung tâm.

 

Đại diện các Vụ thuộc Tổng cục ĐC&KS Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Ban thanh tra nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục bảo đảm quyền giám sát, kiểm tra của cán bộ viên chức trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức và những quy định của Trung tâm liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động, của Trung tâm và Nhà nước.


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024     

Năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm quyết tâm đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ kế hoạch được giao..Toàn cảnh Hội nghị

Các tin khác