VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
72
Tổng lượt :
3374471
Trung tâm điều tra tài nguyên môi trường biển 25 năm xây dựng và phát triển

TRUNG TÂM ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN

25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


TRỊNH NGUYÊN TÍNH, ĐỖ TỬ CHUNG, LÊ ANH THẮNG

LÊ VĂN HỌC, NGUYỄN VĂN NGỌC, VĂN ĐỨC NAM


Trung tâm điều tra Tài nguyên môi trường biển, 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội


Tóm tắt: Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển ngày nay, tiền thân là Trung tâm Địa chất - Khoáng sán biển đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển. Kết quả công tác điều tra điều kiện tự nhiên, tài nguyên - môi trường biển trong suốt 1/4 thế kỷ qua đã từng bước xác lập các luận cứ khoa học, tạo cơ sở vững chắc góp phần cho việc xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, củng cố quốc phòng - an ninh trên biển. Cho đến nay, gần 25% diện tích các vùng biển đảo Việt Nam đã được điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển ở tỷ lệ 1:500.000 (vùng biển từ 0-100 m và 300-2.500 m nước); ở tỷ lệ 1:100.000 (từ 0-60 m nước); một số vùng biển đảo trọng điểm kinh tế, an ninh quốc phòng đã được điều tra ở tỷ lệ 1:50.000 và 1:10.000. Trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên - môi trường biển đã xây dụng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế biển, hải đảo bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Đã có những phát hiện mới về các nguồn tài nguyên biển, nhất là tài nguyên khoáng sản rắn thềm lục địa Việt Nam (sa khoáng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng) và bước đầu phát hiện tiềm năng khoáng sản biển sâu (khí hydrate và khoáng sản kim loại). Bài báo cùng đề cập đến định hướng điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển trong giai đoạn 2016-2020 của Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)Các tin khác