VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
141
Tổng lượt :
3374463
Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất Tổng kết công tác năm 2016 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017


Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, đại diện các Vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thay mặt tập thể cán bộ viên chức Trung tâm, đồng chí Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm, trình bày báo cáo Tổng kết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đã đánh giá kết quả, thành tích đạt được, nêu những mặt làm được, chưa làm được, những thuận lợi và khó khăn, từ đó đề ra nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.  Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất đã xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp thực hiện để triển khai các mặt công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị. Tập thể cán bộ viên chức trong  Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao.


Đồng chí Trần Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm
trình bày báo cáo Tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị đã được nghe và thảo luận các ý kiến đóng góp cho báo cáo Tổng kết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Cán bộ viên chức Trung tâm thảo luận, đóng góp ý kiến trong Hội nghị
Phát biểu tại Hội Nghi, đồng chí Lê Duy Đông, Phó bí thư đảng uỷ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm, biểu dương tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động đã năng động, có những giải pháp hợp lý và tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2016 đồng thời thông báo tình hình và đặt ra các yêu cầu mới cho Trung tâm trong năm 2017.

Đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Tổng cục ĐC&KS Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn
Tổng cục ĐC&KS Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng và biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Lê Hồng Thái trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ TN&MT cho Tập thể công đoàn
Trung tâm và cá
c cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2015


Đồng chí Lê Duy Đông trao Giấy khen của Công đoàn Tổng cục ĐC&KS Việt Nam
cho tập thể   các các nhân đã  thành tích xuất sắc
trong hoạt động Công đoàn năm 2015

Nghị quyết Hội nghị đã được 100% cán bộ, viên chức tán thành và thông qua. Phát huy những thành tích đạt được năm 2016, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2017.

Hội nghị đã kết thúc với tinh thần thi đua trong công tác, học tập, lao động góp phần xây dựng, phát triển và củng cố đơn vị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên.

Các tin khác