VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
89
Tổng lượt :
3484147
Quản lý khoáng sản: “Chặt chẽ nhưng phải phục vụ phát triển đất nước”

Quản lý khoáng sản: “Chặt chẽ nhưng phải phục vụ phát triển đất nước”

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức sáng ngày 7/7 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ; lãnh đạo Tổng cục và đại diện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục.

  

Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) Việt Nam cho biết, Tổng cục đã cơ bản đạt được các mục tiêu và tiến độ đề ra trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đang được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản tăng thu ngân sách Nhà nước tiếp tục đạt kết quả đáng kể. Công tác quản lý các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Cơ chế, chính sách cũng như các quy định thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân…

 

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

 Báo cáo cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Việt Nam cho biết, Tổng cục đã hoàn thiện để Bộ trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 2010. Nghị định sẽ giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Khoáng sản, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khoáng sản, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tổng cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ để hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Xây dựng 06 định mức kinh tế - kỹ thuật, trong đó đã trình và được Bộ ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá các vùng núi ViệtNamtỷ lệ 1/50.000; 13 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã hoàn thiện thẩm định và trình Bộ TN&MT 49/50 hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản mới tiếp nhận; trình Bộ ký ban hành 04 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; đã rà soát toàn bộ hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận từ những năm trước và có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở tiếp tục thẩm định, trình Bộ theo quy định. Công tác tính tiền sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu nộp ngân sách nhà nước 2.572 tỷ đồng (tính đến ngày 16/6/2016).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục đã xây dựng và thực hiện kế hoạch; xây dựng đề cương chi tiết thanh tra chuyên đề quản lý, khai thác, sử dụng đá ốp lát năm 2016. Ngoài ra, Tổng cục cũng được Bộ trưởng giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra tình hình thực hiện Dự án nạo vét vùng nước Quân cảng Vùng 5 Hải quân tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra sự cố vỡ bờ moong khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Tân Quang Cường.

Các Đề án điều tra cơ bản ĐC&KS của Chính phủ giao như “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng”; “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; “Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam"; điều tra, đánh giá, lập bản đồ địa chất khoáng sản khác,… được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo quy định.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã thảo luận, đóng góp nhiều sáng kiến; đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục liên quan tới việc quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản; đẩy mạnh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản; có cơ chế phối hợp để kiểm soát nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán bộ khoa học nghiên cứu địa chất khoáng sản…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục ĐC&KS Việt Nam. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên cả nước; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tạo tiền đề phát triển ngành địa chất khoáng sản trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn Luật để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về khoáng sản giúp nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản nhưng vẫn phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản phát triển; tiếp tục rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu điều tra cơ bản về địa chất.

Hai là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với công tác quản lý mỏ khoáng sản ở địa phương; xử lý nghiêm và dừng hoạt động của các mỏ khoáng sản khai thác trái phép và mất an toàn lao động trong khai thác khoáng sản.

Ba là, chú trọng công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản; tạo tiền đề cho lập quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, hiệu quả; trong đó, cần có nghiên cứu chuyên đề về địa chất trước khi tiến hành điều tra cơ bản địa chất khoáng sản.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các hồ sơ đầy đủ điều kiện cấp phép; nhanh chóng có văn bản hướng dẫn đối với doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa đầy đủ, tránh tình trạng nợ đọng. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt, phải hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản" theo yêu cầu của Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, đã công bố và trao tặng các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của Tổng cục ĐC&KS Việt Nam có thành tích xuất sắc, góp phần trong sự phát triển chung của đất nước.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Ái Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế, Tổng cục ĐC&KS Việt Nam

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ TN&MT, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Việt Nam Đỗ Cảnh Dương trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT năm 2015 cho 3 tập thể thuộc Tổng cục

Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi trường


Các tin khác