VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
97
Tổng lượt :
3484179
Bàn giao cho phòng truyền thống địa chất Việt Nam bộ sách quý, quà tặng của Chủ tịch nước Trần Đức Lương

BÀN GIAO CHO PHÒNG TRUYỀN THỐNG ĐỊA CHẤT VIỆT NAM BỘ SÁCH QUÝ, QUÀ TẶNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG 

         Năm 2005, nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ngành địa chất Việt Nam, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương đã trao tặng cho Thư viện Địa chất, Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất Bộ sách quý “Histoire Naturelle des Mineraux”, xuất bản năm 1783. Bộ sách quý này là quà tặng của Tổng thống Jacques Chirac nhân chuyến thắm chính thức Cộng hòa Pháp của Chủ tịch Trần Đức Lương vào năm 2002


Bộ sách cổ, quý "Histoire Naturelle des Mineraux" là một phần quan trọng trong tuyển tập công trình lớn về Lịch sử tự nhiên (Histoire Naturelle) của Bá tước Buffon, Quan Ngự sử Vườn Thượng Uyển và Nội các của Nhà Vua, Quản lý Viện Hàn lâm Khoa học Pháp vào thế kỷ 18.

          “Histoire Naturelle des Mineraux” được ấn hành tại Nhà in Hoàng gia ở Paris gồm 5 tập:

          - Tập 1: Xuất bản năm 1783

          - Tập 2: Xuất bản năm 1783

          - Tập 3: Xuất bản năm 1785

          - Tập 4: Xuất bản năm 1786

          - Tập 5: Xuất bản năm 1788

Sau 10 năm được lưu giữ, bảo quản tại Thư viên Địa chất, ngày 22/09/2015, Bộ sách quý này đã được Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất bàn giao cho Bảo tàng Địa chất để trưng bày tại Phòng Truyền thống của ngành nhân kỷ niệm 70 năm Địa chất Việt Nam. 

Các tin khác