VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
114
Tổng lượt :
2314963
Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

  Ngày 11-12/6/2015 tại trụ sở cơ quan, Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đã được long trọng tổ chức. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí lãnh đạo thuộc Đảng ủy Bộ TN&MT. Về phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các đơn vị; cùng toàn thể các đảng viên là đại biểu được bầu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

  Đoàn Chủ tịch

  Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Gương mẫu”, Đại hội đã tập trung tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

  Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 1217 QĐ/ĐUK, ngày 19/5/2010 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống chính trị của Tổng cục: Đảng, chính quyền và các đoàn thể được hợp nhất đã góp phần làm cho việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác trở nên thông suốt, kịp thời và hiệu quả.

  Hiện nay, Đảng bộ có 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 10 đảng bộ và 07 chi bộ; tổng số đảng viên là 780, trong đó: Đảng viên chính thức là 747, đảng viên dự bị là 33, đảng viên nữ: 149 chiếm 19,1%; về trình độ học vấn của đảng viên: tiến sỹ 23; thạc sỹ 112; đại học 438; cao đẳng 02; Trung cấp chuyên nghiệp 89; công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ 119. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 81; trung cấp 130 đồng chí. Các đơn vị trực thuộc có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An, Bình Định. Cơ quan giúp việc Đảng ủy Tổng cục có Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo. Ban Chấp hành  Đảng bộ có 22 đồng chí, đầu năm 2015 có 02 đồng chí được nghỉ chế độ, hiện nay Ban Chấp hành có 20 đồng chí; Ban Thường vụ có 07 đồng chí.

  Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

  Theo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ (2010-2015) và Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu: Nhiệm kỳ I (2010-2015) hoạt động của Đảng bộ cũng có một số khó khăn, như việc thay đổi về tổ chức, một số đơn vị tách khỏi Đảng bộ, vốn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm hạn chế, nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục, sự đoàn kết nhất trí nên Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra thể hiện như sau:

  Đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản: lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả đưa hoạt động khoáng sản vào nền nếp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, đã phát hiện nhiều vấn đề sai phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo luật định. Đã tham mưu và tổ chức thực hiện việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với doanh nghiệp đã thu cho ngân sách và quản lý hoạt động khoáng sản chặt chẽ, hiệu quả hơn.

  Đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản, tập hợp, triển khai thi công có chất lượng.

  Đối với công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy quan tâm, có kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng của các đơn vị thuộc Tổng cục; tiếp nhận các tổ chức đảng từ địa phương về trực thuộc Đảng ủy Tổng cục.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, phát huy vai trò gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ công chức, người lao động trong toàn Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

  Trên cơ sở đánh giá những kết quả, ưu điểm, hạn chế; các cơ hội, thách thức trong thực tiễn, thì yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là phải nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

  Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ,tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

  Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo đại hội

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy, không ngừng nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL có hiệu lực, các chương trình, đề án đã được phê duyệt nhằm nâng cao một bước nhận thức về địa chất và khoáng sản từ Trung ương tới các địa phương; Từ doanh nghiệp tới người dân. Tạo được sự đồng bộ từ nhận thức đến hành động trong phát triển ngành địa chất, khai thác khoáng sản để phục vụ sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

  2. Thực hiện tốt công tác xây dựng các văn bản QPPL, đồng thời với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách đã ban hành cho phù hợp với tình hình mới khi triển khai Luật Khoáng sản. Tổ chức tốt việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch trong điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

  3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về khoáng sản. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của ngành. Có cơ chế thu hút đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngoài ngành có tâm huyết, phẩm chất, năng lực về công tác trong ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh nhuệ, đồng bộ.

  4. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhằm từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong quá trình hội nhập và phát triển. Nâng cao chất lượng các đề tài, đề án hợp tác với nước ngoài.

  5. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, các địa phương trong sự quản lý các hoạt động địa chất khoáng sản nâng cao một bước, đồng bộ hệ thống quản lý về địa chất và khoáng sản. Tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng chặt chẽ, đồng bộ.

  6. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về tính tiền sử dụng số liệu, hoàn trả kinh phí điều tra đánh giá thăm dò, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật dần trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hoạt động của ngành.

  Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tặng hoa các đồng chí thôi không tham gia vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020

  Ban Chấp hành Đảng ủy khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

  Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan và bám sát các tiêu chuẩn; Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 25 đồng chí thật sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ: 2015 – 2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Đỗ Cảnh Dương - Phó Tổng Cục trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng Cục trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Lê Duy Đông - Thường trực Đảng ủy được bầu chức Phó Bí thư chuyên trách. Đồng thời, Đại hội cũng đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn 40 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Nguồn www.dgmv.gov.vn

  Các tin khác