VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
78
Tổng lượt :
2772599
Chi bộ Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất. Sinh hoạt chuyên đề: "Các giải pháp xây dựng Chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh"

CHI BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ:  “Các giải pháp xây dựng Chi bộ cơ sở

trong sạch, vững mạnh”

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013Ngày 11 tháng 09 năm 2013, Chi bộ Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề "Các giải pháp xây dựng Chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh" theo kế hoạch sinh hoạt chi bộ điểm của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện chương trình “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Thành phần tới dự có:

- Đồng chí Đỗ Thị Tâm, ủy viên Thường vụ BCH Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

- Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng.

- Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Ủy viên Thường vụ BCH Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng

- Các ủy viên thường vụ; ủy viên BCH, thường trực Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

- Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở  trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

- Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng, được chọn làm điểm sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Nội dung sinh hoạt được tập trung vào việc hệ thống lại cho các đảng viên trong chi bộ về 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) Về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và nội dung xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các đảng viên trong chi bộ đã tập trung phát biểu về các nhóm giải pháp trong nghị quyết Trung ương 4, tính đầy đủ, khả thi và hiệu quả đồng thời liên hệ với thực tiễn của Chi bộ và đề xuất các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể để giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được của chi bộ là luôn luôn đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu từ các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng cục đã phát biểu đóng góp cho nội dung của buổi sinh hoạt của chi bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên thường vụ BCH Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có phát biểu đánh giá tốt về công tác chuẩn bị và nội dung sinh hoạt của chi bộ, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và các yêu cầu sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã phát biểu đánh giá về công tác chuẩn bị, tổ chức và nội dung sinh hoạt của Chi bộ Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất đồng thời yêu cầu các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục tham khảo , rút kinh nghiệm từ buổi sinh hoạt điểm này để tổ chức tốt các sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ thuộc tổ chức đảng cơ sở ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.


Các tin khác