VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
72
Tổng lượt :
3971867
Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ “Chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản hội nhập chương trình "Một Địa chất Quốc tế"

Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ “Chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản hội nhập chương trình "Một Địa chất Quốc tế (International One Geology)”

Ngày 23 tháng 3 năm 2013 tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài “Chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản hội nhập chương trình "Một Địa chất Quốc tế (International One Geology)”, mã số: TNMT.03-04/10-15 do Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất thực hiện với sự đồng chủ nhiệm đề tài của TS Đào Thái Bắc và GS TS Trần Văn Trị

Hội đồng do TS Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ tịch bao gồm 11 thành viên là các nhà khoa học và quản lý đến từ Bộ Tài nguyên và Môi truờng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Đại học Mỏ và Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được thành lập theo quyết định số 2350/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị cũng có sự tham gia của một số nhà khoa học địa chất có uy tín liên quan đến từ các cơ quan nghiên cứu về trái đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Mỏ Địa chất, Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Tại buổi bảo vệ  TS. Đào Thái Bắc, GS. TS. Trần văn Trị, đồng chủ nhiệm đề tài thay mặt tập thể tác giả đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính của đề tài, trả lời các câu hỏi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ủy viên Hội đồng và các nhà khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao như là một mốc son trong việc tạo ra một sản phẩm có ý nghĩa về quy mô Quốc gia trong lĩnh vực địa chất và tài nguyên địa chất. Tập thể tác giả đã tổng hợp toàn bộ tài liệu đã có và ghép nối thành công địa chất phần đất liền và phần biển, qua đó lần đầu tiên thành lập được bản đồ địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam bao gồm cả phần đất liền và phần biển. Với khối lượng tài liệu rất lớn nhưng tập thể tác giả gồm những nhà khoa học hàng đầu của ngành địa chất Việt nam dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Văn Trị đã tổng hợp và đưa ra sản phẩm rất giá trị - có thể nói đây là sản phẩm đầu tiên về địa chất tổng hợp đầy đủ các kết quả nghiên cứu cả về phần đất liền và phần biển với những cập nhật mới nhất có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hội nhập quốc tế rất cao đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia về lãnh thổ và lãnh hải.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc, vượt mục tiêu theo thuyết minh được phê duyệt; trong đó có những điểm đạt tuyệt đối.

Các kết quả đạt được của đề tài đã thể hiện và khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ, năng lực sáng tạo của tập thể các nhà khoa học địa chất nói chung và  Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất nói riêng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, với sự thống nhất 100%  đề nghị với Nhà nước cho phép hoàn thiện để sớm xuất bản phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu, đào tạo, hội nhập quốc tế và đáp ứng với nhu cầu của xã hội đối với công trình này.

Các tin khác