VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
77
Tổng lượt :
3971908
Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN THAM GIA VÀO DỰ THẢO

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013


Ngày 27 tháng 03 năm 2013, Chi bộ Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thành phần tham gia: Chi bộ và các tổ chức quần chúng, bao gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Trung tâm.

 Hội nghị đã trình bày đầy đủ Dự thảo Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với 11 chương, 124 điều và góp ý vào Dự thảo.
Các tin khác