VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
68
Tổng lượt :
3971893
Hội nghị Công đoàn Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2012-2017)

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT 
Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2012-2017
)


                                                                Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012


Ngày 22 tháng 10 năm 2012, Công đoàn Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất tổ chức Hội nghị toàn thể tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Duy Đông, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, góp ý, bổ sung, thông qua dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về kết quả phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn từ khi Công đoàn Tổng cục được tái lập.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Duy Đông đánh giá cao các nội dung góp ý, bổ sung của Công đoàn Trung tâm cho dự thảo báo cáo của Công đoàn Tổng cục, đồng thời nhấn mạnh Công đoàn Trung tâm tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Dự thảo báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ 2 năm cuối nhiệm kỳ của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thay mặt Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Trần Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Trung tâm trong thời gian qua; giao cho các đồng chí được bầu đại diện cho Công đoàn Trung tâm đi dự đại hội đại biểu tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vì sự thành công của Đại hội Công đoàn Tổng cục, đồng thời tiếp thu, truyền đạt, triển khai nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đoàn viên công đoàn của Trung tâm.

Hội nghị Công đoàn Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiết>>

Các tin khác