VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
146
Tổng lượt :
6733607
Giới thiệu nguồn lực thông tin

I. Báo cáo địa chất

Lưu trữ địa chất hiện đang lưu giữ toàn bộ các báo cáo địa chất do các tổ chức, cá nhân tiến hành điều tra địa chất và khoáng sản trên lãnh thổ Việt nam thành lập, các tài liệu ở đây có hệ thống từ nghiên cứu cấu trúc địachất, lập bản đồ địa chất theo các tỷ lệ, đặc biệt là các tài liệu về tìm kiếm, thăm dò khoáng sản, địa chất thuỷ vănđịa chất công trình, địa chất môi trường, .... nó là tài sản vô giá của Quốc gia, nó có vai trò đặc biệt trong việc cung cấp các tài liệu cơ bản cho việc nghiên cứu và phát triển các ngành khoa học - kỹ thuật, kinh tế của quốc dân có liên quan đến lòng đấtđặc biệt là khai thác khoáng sản.

Website cung cấp cho người dùng thư mục các báo cáo địa chất hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất, giúp người dùng định hướng việc tìm tin, nhằm trả lời các câu hỏi Tài liệu gì ? Tìm ở đâu ?

Thư mục báo cáo địa chất:

Hệ thống báo cáo được phân thành các loại sau:

1. Báo cáo lập bản đồ địa chất

Các báo cáo lập bản đồ địa chất trình bày các kết quả đo vẽ bản đồ địa chất ở các tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000. Tài liệu bao gồm các bản thuyết minh về các kết quả nghiên cứu về địa chất (địa tầng, cấu trúc, trầm tích, xâm nhập, phun trào), về địa mạo, phong hoá và đặc biệt là về khoáng sản (kim lượng, trọng sa ), v.v.., gồm các bản thuyết minh, các loại bản đồ (địa chất, kiến tạo, địa mạo, trầm tích đệ tứ, khoáng sản, vỏ phong hoá, trọng sa, kim lượng, ...), các số liệu về phân tích trọng sa, kim lượng, sổ mỏ.

Website chứa danh mục các báo cáo lập bản đồ địa chất hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập.

Người dùng có thể liệt kê toàn bộ danh mục của báo cáo bằng cách chọn "Báo cáo lập bản đồ địa chất" (ở dòng dưới cùng) hoặc cũng có thể tìm danh mục của các báo cáo theo "Tên báo cáo" hoặc "Tên tác giả" bằng cách điền tên tác giả hoặc tên báo cáo vào ô trống sau mục "tìm" và ấn phím ENTER

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

2. Báo cáo tìm kiếm thăm dò khoáng sản

Các báo cáo điều tra khoáng sản trình bày các kết quả tìm kiếm, thăm dò, đánh giá về khoáng sản tại các mỏ, điểm quặng tài liệu gồm các bản thuyết minh về kết quả điều tra về địa chất mỏ, cấu trúc mỏ và các thân quặng, về trữ lượng khoáng sản, chất lượng quặng, v.v... và các đánh giá về giá trị và điều kiện khai thác mỏ, các bản đồ địa hình, địa chất, khoáng sản, các bình đồ mặt cắt tính trữ lượng khoáng sản, các phụ lục trình bày về các số liệu phân tích quặng và các kết quả nghiên cứu kỹ thuật làm giầu và chế biến khoáng sản, các bảng tính và thống kê trữ lượng khoáng sản, các số liệu về địa chất thuỷ vănđịa chất công trình phục vụ cho việc nghiên cứu các điều kiện khai thác mỏ.

Website chứa danh mục các báo cáo khoáng sản hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập.

Người dùng có thể liệt kê danh mục của báo cáo bằng cách chọn "Báo cáo tìm kiếm thăm dò khoáng sản" tiếp đó chọn theo từng nhóm bằng cách chọn "tên nhóm tương ứng" (ở bảng cuối) hoặc cũng có thể tìm danh mục của các báo cáo theo "Tên báo cáo" hoặc "Tên tác giả" bằng cách điền tên tác giả hoặc tên báo cáo vào ô trống sau mục "tìm" và ấn phím ENTER

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Một số báo cáo đã được quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

3. Báo cáo địa vật lý

Các báo cáo Địa vật lý trình bày các kết quả nghiên cứu về địa vật lý theo các phương pháp: điện, trường từ (mặt đất và hàng không), trọng lực, phóng xạ v.v..., gồm các bản thuyết minh, các phân tích dị thường, các bảnđồ trường từ, bản đồ phóng xạ, bản đồ trường trọng lực, bản đồ điện trở xuất, .v.v.., các số liệu đo vẽ và các kết quả tính toán về các tham số địa vật lý tại các vùng điều tra.

Website chứa danh mục các báo cáo địa vật lý hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập.

Người dùng có thể liệt kê toàn bộ danh mục của báo cáo bằng cách chọn "Báo cáo Địa vật lý" (ở dòng dưới cùng) hoặc cũng có thể tìm danh mục của các báo cáo theo "Tên báo cáo" hoặc "Tên tác giả" bằng cách điềntên tác giả hoặc tên báo cáo vào ô trống sau mục "tìm" và ấn phím ENTER

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

4. Báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình

Các báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất trình bày các kết quả điều tra, đánh giá và dự báo các điều kiện địa chất thuỷ vănđịa chất công trình của các tầng chứa nước, nghiên cứu động thái, đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất. v.v.., gồm các bản thuyết minh, các bản đồ địa chất thuỷ văn địa chất công trình, các biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất v.v..., các số liệu quan trắcvề động thái, các số liệu phân tích thành phần hoá học, thành phân vi trùng của nước, các số liệu phân tích tính chất cơ lý của đất đá, các tính toán tham số địa chất thuỷ văn địa chất công trình, các tính toán trữ lượng nước v.v...

Website chứa danh mục các báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập.

Người dùng có thể liệt kê toàn bộ danh mục của của báo cáo theo từng nhóm bằng cách chọn "Báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình""tiếp đố chọn tên nhóm tương ứng" (ở ba dòng cuối) hoặc cũng có thể tìm danh mục của các báo cáo theo "Tên báo cáo" hoặc "Tên tác giả" bằng cách điền tên tác giả hoặc tên báo cáo vào ô trống sau mục "tìm" và ấn phím ENTER

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Một số báo cáo (báo cáo nước dưới đấtđã được quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

5. Báo cáo địa chất đô thị

Các báo cáo địa chất đô thị trình bày các kết quả điều tra về địa chất, địa mạo, khoáng sản, địa chất thuỷ vănđịa chất công trình, địa chất môi trường, tình trạng sử dụng đất, hiện trạng đô thị v.v... .tài liệu gồm các bản thuyết minh, các bản đồ, số liệu minh giải về các kết quả điều tra về các lĩnh vực đã nêu.

Website chứa danh mục các báo cáo điều tra địa chất môi trường, địa chất đô thị hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập.

Người dùng có thể liệt kê toàn bộ danh mục của báo cáo bằng cách chọn "Báo cáo địa chất đô thị" tiếp đó chọn "Báo cáo Điều tra địa chất Môi trường, địa chất Đô thị" (ở dòng dưới cùng) hoặc cũng có thể tìm danh mục của các báo cáo theo "Tên báo cáo" hoặc "Tên tác giả" bằng cách điền tên tác giả hoặc tên báo cáo vào ô trống sau mục "tìm" và ấn phím ENTER

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Một số báo cáo đã được quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD .

6. Báo cáo chuyên đề khác

Các báo cáo chuyên đề được phân thành các nhóm, trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên đề về phương pháp, công nghệ sử dụng trong công tác điều tra địa chất, điều tra khoáng sản khoáng sản.

Website chứa danh mục các báo cáo chuyên đề hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập.

Người dùng có thể liệt kê danh mục của báo cáo theo từng nhóm bằng cách chọn "Báo cáo chuyên đề khác""tiếp đó chọn tên nhóm tương ứng" (ở bảng cuối) hoặc cũng có thể tìm danh mục của các báo cáo theo "Tên báo cáo" hoặc "Tên tác giả" bằng cách điền tên tác giả hoặc tên báo cáo vào ô trống sau mục "tìm" và ấn phím ENTER

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

Phụ lục báo cáo địa chất:

Danh mục các phụ lục báo cáo địa chất

Website cung cấp cho người dùng danh mục các phụ lục của các báo cáo hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất.

Danh mục các phụ lục của các báo cáo địa chất gồm:

+ Các phụ lục số, phụ lục văn bản

+ Các bản đồ, bản vẽ kèm theo báo cáo.

Người dùng có thể tìm được danh sách các phụ lục nêu trên cho từng báo cáo theo ký hiệu lưu trữ của chúng, thứ tự tìm kiếm được tiến hành theo Menu của Website.

Ví dụ: Tìm danh mục các phụ lục của báo cáo có ký hiệu lưu trữ Ck.65 (Báo cáo tìm kiếm chì kẽm và các KS khác vùng Tú Lệ)

Trình tự tiến hành như sau: Vào Menu "IDG/Nguồn lực thông tin" chọn "1.Danh mục các phụ lục báo cáo địa chất" màn hình sẽ xuất hiện dẫy ký hiệu các nhóm báo cáo, chọn "Ck", chọn tiếp "Ck" chuyển cửa sổ màn hình tới dòng Ck.65 rồi kích vào "Ck.65" ta được danh sách các phụ lục của báo cáo vần tìm

Chú ý: các báo có mũi tên đỏ nằm cạnh cột ký hiệu lưu trữ là các báo cáo đã tin học hoá (có CD)

Toàn phần báo cáo địa chất:

Website báo cáo địa chất là hệ thống tin học lưu giữ và phục vụ tra cứu toàn phần nội dung tài liệu của báo cáo địa chất.

Toàn bộ tài liệu của báo cáo bao gồm bản thuyết minh, các phụ lục văn bản, số liệu, bản đồ, bản vẽ được quét ảnh, riêng các phụ lục số được số hoá bằng EXCEL, sau đó dữ liệu được tổ chức thành Website ghi trên đĩaCD và cài đặt trong hệ thống tra cứu, Website nêu trên có thể truy nhập bằng phần mềm Windows explore, các bản đồ được hiện thị bằng PHOTOSTYLER hoặc tương thích. Người dùng có thể đọc, tra cứu dữ liệu, xem các bản đồ của toàn bộ báo cáo và khi cần có thể in ra giấy hoặc sao ghi trên CD.

Website báo cáo địa chất được cài trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất: 

Website tóm tắt báo cáo là một phần nội dung của báo cáo.

Báo cáo địa chất ở Lưu trữ Địa chất được tóm tắt theo từng chương mục cụ thể của từng báo cáo và cài trong Website, người dùng có thể xem các tóm tắt của hàng loạt báo cáo trước khi quyết định chọn báo cáo cụ thể đểxem toàn bộ nôị dung.

Website cài trên Internet chỉ liệt kê tên các trường tóm tắt và số lượng bản tóm tắt hiện có, nhằm cung cấp cho người dùng hướng tìm tin, khi cần tìm hiểu nội dung chi tiết phải liên hệ trực tiếp với cơ quan cung cấp tài liệu

Phiếu chuyên đề:

Các phiếu chuyên đề được cài đặt nhằm giới thiệu một phần nội dung tài liệu, giúp người dùng định hướng việc tìm tin, hiện tại đã cài đặt được các loại phiếu sau:

1. Phiếu tóm tắt các thể Magma

Website tóm tắt các thể Magma là một phần nội dung mô tả các thể Magma trong các báo cáo.

Các tài liệu về các thể Magma trong các báo cáo địa chất được tóm tắt theo nội dung của phiếu, người đọc có thể tìm hiểu các thông tin về vị trí phân bố, đặc điểm cấu trúc, tuổi, thành phần vất chất của các khối magma mà mình quan tâm

Website chỉ liệt kê tên các trường tóm tắt và số lượng bản tóm tắt hiện có, nhằm cung cấp cho người dùng hướng tìm tin, khi cần tìm hiểu nội dung chi tiết phải liên hệ trực tiếp với cơ quan cung cấp tài liệu

2. Phiếu lỗ khoan nước dưới đất

Website tóm tắt mô tả các lỗ khoan là một phần nội dung mô tả của các lỗ khoan điều tra nước dưới đất trong các báo cáo.

Người đọc có thể tìm thấy các thông tin về vị trí, độ sâu, cấu trúc lỗ khoan, các thông số về địa chất thuỷ văn đo được trong lỗ khoan, thành phần hoá học, vi trùng của nước trong lỗ khoan.

Website cài trên Internet chỉ liệt kê tên các trường tóm tắt và số lượng bản tóm tắt hiện có, nhằm cung cấp cho người dùng hướng tìm tin, khi cần tìm hiểu nội dung chi tiết phải liên hệ trực tiếp với cơ quan cung cấp tài liệu

3. Phiếu mức độ điều tra địa chất

Website mức độ điều tra địa chất gồm các dữ liệu tóm tắt về công tác điều tra địa chất mô tả trong các báo cáo âịa chất

Người đọc có thể tìm được các thông tin về vị trí các vùng điều tra, mức độ điều tra, các công việc đã tiến hành trong các giai đoạn điều tra ở các vùng mì mình quan tâm.

Website cài trên Internet chỉ liệt kê tên các trường của phiếu và số lượng phiếu hiện có, nhằm cung cấp cho người dùng hướng tìm tin, khi cần tìm hiểu nội dung chi tiết phải liên hệ trực tiếp với cơ quan cung cấp tài liệu

4. Phiếu khoáng sản

Website khoáng sản tóm tắt các thông số chủ yếu về các mỏ, điểm quặng được mô tả trong các báo cáo.

Người đọc có thể tìm được các thông tin về vị trí, loại khoáng sản, trữ lượng, chất lượng khoáng sản tại các mỏ, điểm quặng mà mình quan tâm.

Website cài trên Internet chỉ liệt kê tên các trường của phiếu và số lượng phiếu hiện có, nhằm cung cấp cho người dùng hướng tìm tin, khi cần tìm hiểu nội dung chi tiết phải liên hệ trực tiếp với cơ quan cung cấp tài liệu.

II. Bản đồ địa chất - khoáng sản

Bản đồ địa chất:

Các bản đồ địa chất trên lãnh thổ Việt nam được thành lập, xuảt bản và số hoá như sau:

1. Bản đồ địa chất đã thành lập

Trên lãnh thổ Việt nam diện tích lập bản đồ địa chất đã được thực hiện như sau:

+ Tỷ lệ 1:500.000 đã phủ kín diện tích toàn lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

+ Tỷ lệ 1:200.000 đã phủ kín toàn bộ diện tích đất liền và phần đảo ven bờ

+ Tỷ lệ 1:50.000 đã phủ trên 60% diện tích lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã được thành lập báo cáo của chúng hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất, nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Người dùng có thể liệt kê danh mục các tờ bản đồ theo các cách chọn "Bản đồ địa chất đã thành lập" rồi tiếp tục:

- Tìm theo tên tờ: bằng cách điền tên tờ cần tìm vào ô trống sau mục "Tìm"

- Liệt kê danh mục các tờ ở từng tỷ lệ: bằng cách chọn tỷ lệ tương ứng ở mục "tỷ lệ"

- Tra cứu theo toạ độ (kinh độ, vĩ độ): bằng cách điền toạ độ tương ứng vào ô trống sau mục "Vĩ độ", "Kinh độ" rồi chọn OK

Các tờ bản đồ nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

2. Bản đồ phân bố các tờ bản đồ địa chất theo tỉnh tỷ lệ 1:50.000

Trên lãnh thổ Việt nam bản đồ địa chất Tỷ lệ 1:50.000 đã phủ trên 60% diện tích lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 đã được thành lập, báo cáo của chúng hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất, nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Người dùng có thể tra cứu bằng cách chọn "Bản đồ phân bố các tờ bản đồ địa chất theo tỉnh tỷ lệ 1:50.000" sau đó tiếp tục tra cứu theo từng tỉnh.

Các tờ bản đồ nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Quét ảnh và cài đặt trong hệ thống tra cứu tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD

3. Bản đồ địa chất đã số hoá

Hiện tại việc số hoá bản đồ địa chất đã thực hiện được như sau:

- Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã số hoá toàn bộ

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã số hoá 70% số tờ của lãnh thổ

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đã số hoá 10% số tờ của lãnh thổ

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã được số hoá, nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Người dùng có thể tra cứu danh mục các tờ bản đồ bằng cách chọn "Bản đồ địa chất đã số hoá" sau đó tiếp tục:

- Tìm theo tên tờ: bằng cách điền tên tờ cần tìm vào ô trống sau mục "Tìm" rồi ấn phím ENTER (hoặc chọn OK )

- Liệt kê danh mục các tờ ở từng tỷ lệ: bằng cách chọn tỷ lệ tương ứng ở mục "tỷ lệ"

- Tra cứu theo toạ độ (kinh độ, vĩ độ): bằng cách điền toạ độ tương ứng vào ô trống sau mục "Vĩ độ", "Kinh độ" rồi chọn OK

Các bản đồ số hiện được ghi trên CD và cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) hoặc sao ghi đĩa CD theo quy định

4. Bản đồ địa chất đã xuất bản

Việc xuất bản Bản đồ địa chất đã thực hiện được như sau:

- Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Bản đồ địa chất thuỷ văn Việt nam tỷ lệ 1:500.000 đã xuất bản (in OFFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ cả đất liền lẫn hải đảo

- Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã xuất bản (in OFFSET) gồm tất cả các tờ trên toàn bộ lãnh thổ.

Website cung cấp cho người dùng danh mục các tờ bản đồ địa chất đã xuất bản. Nội dung danh mục gồm: Tên tờ, danh pháp, kinh độ, vĩ độ.

Người dùng có thể liệt kê danh mục các tờ bản đồ bằng cách chọn "Bản đồ địa chất đã xuất bản" sau đó tiếp tục:

- Tìm theo tên tờ: bằng cách điền tên tờ cần tìm vào ô trống sau mục "Tìm"

- Liệt kê danh mục các tờ ở từng tỷ lệ: bằng cách chọn tỷ lệ tương ứng ở mục "tỷ lệ"

- Tra cứu theo toạ độ (kinh độ, vĩ độ): bằng cách điền toạ độ tương ứng vào ô trống sau mục "Vĩ độ", "Kinh độ" rồi chọn OK

Các bản đồ đã xuất bản hiện có bán tại bộ phận phát hành của Viện

Bản đồ khoáng sản:

Các bản đồ phân bố khoáng sản được lập theo nhiều tỷ lệ khác nhau trên cơ sở số hoá nền địa hình cùng tỷ lệ và bộ phiếu khoáng sản tương ứng (mỗi bộ khoáng sản được thành lập theo yêu cầu khác nhau )

1. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:1.000.000

Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:1.000.000 được lập theo nhóm khoáng sản:

- Kim loại

Năng lượng

- Không kim loại và khoáng chất công nghiệp

Đá quí

- Nước dưới đất

Nội dung bản đồ gồm:

+ Nền địa hình được số hoá sơ lược theo bản đồ địa hình cùng tỷ lệ

+ Chú giải khoáng sản: loại khoáng sản, ký hiệu khoáng sản, quy mô mỏ

+ Bảng thống kê các mỏ gồm: ký hiệu, tên mỏ

Các bản đồ trên hiện đang cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) của Viện theo quy định

2. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:500.000

Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:500.000 nội dung gồm:

+ Nền địa hình được số hoá từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ

+ Các thông tin thuộc tính của các mỏ, điểm quặng gồm: vị trí (theo hành chính, toạ độ) tên khoáng sản, tên mỏ, trữ lượng, chất lượng khoáng sản v.v... được lấy từ bộ phiếu khoáng sản tương ứng

Bản đồ trên hiện đang cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) của Viện theo quy định

3. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:250.000

Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 được thành lập theo từng tờ bản đồ chia theo danh pháp tỷ lệ 1:250.000

Nội dung gồm:

+ Nền địa hình được số hoá từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ

+ Các thông tin thuộc tính của các mỏ, điểm quặng gồm: vị trí (theo hành chính, toạ độ) tên khoáng sản, tên mỏ, hiện trạng khai thác khoáng sản, trữ lượng, chất lượng khoáng sản v.v... được lấy từ bộ phiếu khoáng sản tương ứng

Bản đồ trên hiện đang cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) của Viện theo quy định

4. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:200.000

Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 được số hoá từ bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã xuất bản

Nội dung gồm:

+ Nền địa hình được số hoá từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ

+ Các thông tin thuộc tính của các mỏ, điểm quặng gồm: tên khoáng sản, tên mỏ, vị trí, qui mô, nguồn gốc được lấy số hoá từ bản đồ xuất bản cùng tỷ lệ

Bản đồ trên hiện đang cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) của Viện theo quy định

5. Bản đồ phân bố khoáng sản theo tỉnh

Bản đồ phân bố khoáng sản theo tỉnh được thành lập theo từng tỉnh, nền đìa hình được số hoá từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200.000, vị trí các mỏ, điểm quặng và các thông tin thuộc tính của chúng được lấy từ bộ phiếu khoáng sản tương ứng, hệ thống bản đồ này hiện đang cài đặt trên hệ thống tra cứu điện tử của Viện, người dùng có thể đọc và tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) theo quy định.

III. Tài liệu xuất bản

Website cung cấp các thư mục tài liệu địa chất đã xuất bản ở Việt nam, một số tài liệu được cài đặt có nội dung chi tiết

1. Tạp chí Địa chất

Thư mục: Website cung cấp thư mục các bài đăng trong Tạp chí Địa chất từ số 1 (năm 1961) tới nay

Nội dung thư mục gồm: Tiếng (ngôn ngữ), chuyên đề cấp 1, chuyên đề cấp 2, số tạp chí, tháng , năm, tên bài, tác gỉa

Các chuyên mục gồm: Cổ sinh - địa tầng, Thạch học, Kiến tạo - sinh khoáng, Địa hoá, Địa vật lý, Địa chất thuỷ vănĐịa chất các mỏ quặng, Điạ chất công trình - trắc địaĐịa mạo, Các vấn đề địa chất chung, Tin địa chất, Tài liệu dịch

Người dùng có thể tra cứu danh sách các bài theo chuyên mục, theo tên tác giả

Toàn văn: Website cung cấp toàn văn các số Tạp chí của hai năm gần nhất, ngườc đọc có thể truy nhập đến từng bài trong từng số, có thể đọc toàn bài hoặc chỉ đọc tóm tắt tiếng Anh

2. Thư mục địa chất Việt nam

"Thư mục địa chất Việt Nam" được biên soạn với mục đích cung cấp các tài liệu tra cứu tất cả các công trình nghiên cứu đã công bố về địa chất Việt Nam ở trong và ngoài nước kể từ công trình đầu tiên của Arnoux C.J.đăng năm 1852 cho đến các công trình công bố vào tháng 6 năm 1998. Các công trình đó gồm các bài đăng trong các tạp chí, nội san, tập san, bản tin khoa học kỹ thuật; các báo cáo trong các hội thảo, hội nghị khoa học kỹ thuật, kể cả các tóm tắt mở rộng có chứa đựng tài liệu thực tế xuất bản nhân các cuộc họp nói trên; các bài trong các tuyển tập công trình nghiên cứu; các chuyên khảo, các bản đồ địa chất kèm theo thuyết minh của chúng và cuối cùng, các tóm tắt luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ viết về địa chất Việt Nam.

Website được xây dựng với mục đích tra cứu các công trình, bài báo, theo tên tác giả. Để tra cứu cần điền tên tác giả vào mục "tìm" và nhấn phím Enter. Danh sách các công trình tìm thấy sẽ được hiển thị.

3. Các tài liệu xuất bản

Website cung cấp danh mục các tài liệu đã xuất bản trong đó một số tài liệu có cả nội dung chi tiết

IV. Thư viện Địa chất

Các tin khác