VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
132
Tổng lượt :
6733281
Các khóa đào tạo
                                      CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Năm 2004:

Lớp Tin học địa chất.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Số hóa bản đồ địa chất

Năm 2005:

Lớp Chủ nhiệm đề án Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình.

Lớp Chủ nhiệm đề án Địa chất - Khoáng sản..

Lớp Tin học địa chất.

Lớp Tài chính - Kế toán.

Lớp quản lý Kế hoạch.

Lớp Lao động tiền lương.

Lớp Số hóa bản đồ.

Năm 2007:

Lớp Tin học địa chất.

Các tin khác