VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
75
Tổng lượt :
3971905
Danh mục ấn phẩm địa chất bán

ẤN PHẨM ĐỊA CHẤT BÁN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

Liên hệ: Email: tapchidc@idm.gov.vn

STT

Tên ấn phẩm

Đơn vị tính

Giá bán (đồng)

Hiện trạng

1

Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/500.000 (Tiếng Anh, không có thuyết minh)

bộ

1.450.000

 

2

Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/500.000 (Tiếng Việt+ thuyết minh)

bộ

700.000

 

3

Bản đồ sinh khoáng tỷ lệ 1/1.000.000 (không có thuyết minh)

bộ

850.000

 

4

Bản đồ thành hệ tỷ lệ 1/5.000.000 (không có thuyết minh)

bộ

650.000

 

5

Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 (kèm thuyết minh song ngữ)

tờ

250.000

 

6

Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ

quyển

18.000

 

7

Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ

quyển

20.000

 

8

Nước dưới đất các đồng bằng Nam Bộ

 

24.000

 

9

Nước dưới đất các đồng bằng Bắc Bộ

quyển

18.000

 

10

Nước dưới đất khu vực Tây Nguyên

quyển

24.000

 

11

Địa chất Việt Nam, tập 1- Địa tầng

quyển

30.000

 

12

Địa chất việt Nam, tập 2- Magma

quyển

50.000

 

13

Quy phạm địa tầng

quyển

12.000

 

14

Các văn bản luật khoáng sản (Legal Documents minerals)

quyển

180.000

 

15

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, Việt Nam

quyển

50.000

 

16

Đá quý rubi, saphir Việt Nam và phương pháp xác định

quyển

30.000

 

17

Tạp chí địa chất (Tiếng Việt)

quyển

25.000

 

18

Tạp chí địa chất (Tiếng Anh), số đơn

quyển

45.000

 

19

Tạp chí địa chất (Tiếng Anh), số kép

quyển

60.000

 

20

Hướng dẫn địa tầng quốc tế

quyển

30.000

 

21

Thư mục địa chất Việt Nam

quyển

70.000

 

22

Tài nguyên khoáng sản Việt Nam

quyển

30.000

 

23

Sách tra cứu các phân vị địa chất Việt Nam

quyển

60.000

 

24

DVD Tạp chí địa chất từ năm 1961 đến năm 2010

đĩa

150.000


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Xuất bản - Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, số 6 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 38.355468Các tin khác