VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
131
Tổng lượt :
6733252
Về hệ tầng Nậm Mặn và tuổi của hệ tầng chứa than Suối Bàng

VỀ HỆ TẦNG NẬM MẶN VÀ TUỔI CỦA HỆ TẦNG CHỨA THAN SUỐI BÀNG

VŨ KHÚC

Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tóm tắt: Gần đây, trên Tạp chí Địa chất có bài báo nói về việc mới có tài liệu về tuổi Carni của San hô thu thập trong hệ tầng Nậm Mặn, do đó có khả năng là tuổi của hệ tầng chứa than Suối Bàng có yếu tố Carni [2]. Chúng tôi muốn chứng minh tính không hợp thức của hệ tầng Nậm Mặn và mặt cắt trình bày thuộc phần dưới hệ tầng chứa than Suối Bàng. Việc so sánh các lớp đá vôi chứa San hô trong mặt cắt gọi là của “hệ tầng Nậm Mặn” với hệ tầng Pác Ma tỏ ra là không chính xác vì rất nhiều lý do, nhất là không thể chỉ dựa vào San hô mà bác bỏ tuổi Nori của Cúc đá và Hai mảnh vỏ; do đó, tuổi của các trầm tích chứa than Trias thượng ở Tây Bắc Bộ vẫn chỉ là Nori-Ret, không có yếu tố Carni.
               
           (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)