VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
175
Tổng lượt :
2756962
Địa chỉ liên hệ

WebSite của Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất là trang WEB về thông tin địa chất, giúp cho việc tìm kiếm, tra cứu các thông tin mang tính chất tổng quát đối với các tài liệu lưu trữ và thông tin toàn phần đối với các ấn phẩm xuất bản. Các thông tin được cập nhật định kỳ với các thông tin cho phép.

Trung tâm chúng tôi rất mong có sự góp ý để trang Web có thể phục vụ các bạn tốt nhất.

Địa chỉ: 
               Số 6 đường Nguyên Hồng, Hà Nội
              Điện thoại: 84-4-8351789    Fax: 84-4-8351789
Phụ trách Website:  Chu Thị Bích Huệ
              Tel.      043.8345604
              Email:  HueBTC@yahoo.com

WebSite: www.idm.gov.vn

WebSite Cũ: http://idm.gov.vn/Home.asp

SƠ ĐỒ

Các tin khác