VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
140
Tổng lượt :
6733600
Tài liệu mới về hệ tầng Nặm Mặn, vùng Mường Tè

TÀI LIỆU MỚI VỀ HỆ TẦNG NẶM MẶN, VÙNG MƯỜNG TÈ

BÙI PHÚ MỸ1, ĐOÀN NHẬT TRƯỞNG2, NGUYỄN ĐÌNH HỮU2
NGUYỄN VĂN HOÀNH3, NGUYỄN VĂN LỒNG2.

1Hội Địa chất, Tp. Hồ Chí Minh;  2Hội Cổ sinh Địa tầng Việt Nam, Hà Nội;
3Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hà Nội.


Tóm tắt: Hệ tầng Nặm Mặn (T3c-n nm) được xác lập năm 2001 bởi các tác giả Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Mường Tè tỷ lệ 1:50.000 do Lê Hùng làm chủ biên.  Theo các tác giả này, hệ tầng Nặm Mặn gồm cuội kết, sạn kết, cát kết, đá phiến sét, sét vôi và đá vôi.  Bề dày khoảng 150-200 m.  Hệ tầng phủ trực tiếp lên granit phức hệ Pu Si Lung (γC1 pl ) và nằm dưới hệ tầng Suối Bàng (T3n-r sb). Trong hệ tầng đã phát hiện hóa thạch Hai mảnh vỏ tuổi Carni và Nori, Trùng lỗ và San hô sáu tia tuổi Trias giữa -muộn. Mặt khác có liên hệ với hệ tầng Pác Ma và cho rằng hệ tầng Nậm Mặn trẻ hơn.

Tháng 3, 4 năm 2011, nhóm tác giả bài báo này có tổ chức khảo sát thêm ở mặt cắt chuẩn của hệ tầng. Đã thu thập được hai tập hợp hóa thạch: tập hợp San hô có tuổi Carni muộn, còn tập hợp Hai mảnh vỏ có tuổi Nori. Xác nhận đúng là ở đây cũng quan sát thấy như các tác giả nhóm tờ Mường Tè và các tác giả Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam (1965) là có những trầm tích lục nguyên-carbonat. Đó chính là phần thấp nhất của hệ tầng Suối Bàng.


Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)
Các tin khác