Tạp chí địa chất

Số 334/3-4/2013
 

*  Những luận giải mới về thành phần khoáng vật của các khối serpentinit thuộc đới khâu Sông Mã trong vùng Sơn La: kiểu ophiolit không thuộc vỏ đại dương thực thụ - Ngô Xuân Thành, Mai Trọng Tú- Tóm tắt tiếng Anh

 

 Tuổi đồng vị u-pb zircon của granit khối núi pháo vùng tam đảo và ý nghĩa địa chất của nó - Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Văn Chung - Tóm tắt tiếng Anh

 Tuổi hình thành và ý nghĩa kiến tạo của granit khối Pia Oắc, Nguyên Bình, Cao Bằng - Trần Mỹ Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thị Hiền, Lý Quốc Sự - Tóm tắt tiếng Anh

 Tiến hóa trầm tích Kainozoi bể Phú Khánh trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo - Trần Nghi, Trần Hữu Thân, Chu Văn Ngợi, Đinh Xuân Thành, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Văn Kiểu, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thu Hằng, Trần Văn Sơn -Tóm tắt tiếng Anh

 

 Đánh giá độ sâu bóc mòn quặng chì- kẽm Chợ Điền - Chợ Đồn trên cơ sở nghiên cứu địa hóa và tiềm năng quặng ẩn sâu - Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Niệm, Tăng Đình Nam, Mai Trọng Tú, Đỗ Đức Nguyên, Nguyễn Minh Long, Phạm Văn Chung - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm phân bố và triển vọng các kiểu khoáng hoá vàng gốc vùng Mẫu Sơn - Lộc Bình, Lạng Sơn  -  Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Văn Thanh, Phạm Đình Trưởng - Tóm tắt tiếng Anh

Nghiên cứu nhiễm mặn nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ vùng cửa sông ven biển tỉnh Nam Định bằng phương pháp trường chuyển  - Hoàng Văn Hoan, Phạm Qúy Nhân, Flemming Larsen, Anders V. Christiansen, Kiều Duy Thông, Trần Vũ Long - Tóm tắt tiếng Anh

Vấn đề mô hình hóa khối đá phân lớp, nứt nẻ và nghiên cứu tai biến địa chất. - Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Ngọc Anh, Lê Tuấn Anh, Bùi Văn Đức - Tóm tắt tiếng Anh

Xây dựng cơ sở dữ liệu số trong thu thập, quản lý và tra cứu các thông tin địa chất - Phí Trường Thành, Phùng Văn Phách, Hwang Sang Gi, Nguyễn Quốc Phi. - Tóm tắt tiếng Anh

 TIN ĐỊA CHẤT

Thông tin địa chất khoáng sản - một nhân lực quan trọng cho phát triển bền vững - Trần Hồng Hải