TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Phong hóa nhiệt đới ẩm Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Weathering of humid tropical Vietnam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Sách
5-Nguồn trích:
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản:
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Văn Phổ
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: VV.789 14-ISSN(ISBN): 978-604-913-112-7
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC:
18-Từ khóa: phong hóa, nhiệt đới ẩm, thành phần hóa học, thành phần khoáng vật, sản phẩm, phân dị, địa hình, địa mạo, khí hậu, phân đới, laterit, vỏ phong hóa, đá silicat, đá siêu mafic, mặt cắt phong hóa, basalt, đá granitoid, CO2, khí quyển, đá carbonat, kasrt, địa
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại