TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong radar xuyên đất bằng phép hiệu chinh động
2-Tiêu đề dịch: Estimating electromagnetic velocity in Ground Penetrating radar by Normal MoveOut (NMO)
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 137 - 145
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Thành Vấn, Võ Minh Triết, Đặng Hoài Trung, Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Văn Giảng
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: CV.3
17-Chủ đề NC: Địa vật lý ứng dụng
18-Từ khóa: sóng điện từ, vận tốc truyền sóng, mặt cắt GPR, radar xuyên đất, hiệu chỉnh động, mô hình
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại